15
اکتبر
Opsesivno-kompulzivni poremećaj Želite izaći iz kuće, ali nekoliko puta ga otključajte i zatvorite kako biste bili sigurni da je zaključan. Kupanje je duže i duže od uobičajenog ili ne šetajte uličicama dok šetate ulicama. Ovi simptomi dio su danas simptoma OCD-a (opsesivno-kompulzivnog poremećaja). OCD je jedan od 20 glavnih uzroka bolesti povezanih s bolestima u svijetu i dostupan je svima u sadašnjem svijetu i možda...

Accessibility