سرطان آدرنال از سرطانهای ناشی از جهش ژنتیکی

غدد فوق کلیوی غدد درون ریزی هستند که در بالای کلیه ها قرار گرفته و بسیاری از هورمون های مهم مانند آدرنالین، الدسترون و کورتیزول را به طور منظم در بدن ترشح می کنند. این هورمون ها به کنترل فشار خون، ضربان قلب، تولید هورمون های جنسی و تنظیم چربی، پروتئین و کربوهیدرات ها کمک …
ادامه ی نوشته سرطان آدرنال از سرطانهای ناشی از جهش ژنتیکی