برچسب: لسان در قرآن

اميرالمؤمنين عليه السلام در لسان قرآن مبين

اميرالمؤمنين عليه السلام در لسان قرآن مبين

امیرالمؤمنین علیه السلام در لسان قرآن مبین در قرآن كریم آیات فراوانی آمده است كه به تصریح و كنایه، فضایل و مناقب امیرمؤمنان علیه السلام اشاره نموده؛ هرچند به جهت صیانت قرآن از دست برد تحریف گران، به نام ایشان تصریح نشده است. در روایتی نقل شده: در قرآن كریم، هرجا «یا أیها الذین آمنوا»…

میزان کیفیت مطلب