برچسب: قرآن لسان العرب

اميرالمؤمنين عليه السلام در لسان قرآن مبين

اميرالمؤمنين عليه السلام در لسان قرآن مبين


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

امیرالمؤمنین علیه السلام در لسان قرآن مبین در قرآن كریم آیات فراوانی آمده است كه به تصریح و كنایه، فضایل و مناقب امیرمؤمنان علیه السلام اشاره نموده؛ هرچند به جهت صیانت قرآن از دست برد تحریف گران، به نام ایشان تصریح نشده است. در روایتی نقل شده: در قرآن كریم، هرجا «یا أیها الذین آمنوا»…