19
سپتامبر
Pneumonitis یک اختلال است که در آن فرد یک واکنش حساسیتی در ریه های ناشی از برخی مواد استنشاقی ایجاد می کند. این وضعیت همچنین به عنوان پنومونیت حساسیت به حساسیت اشاره دارد. واکنش آنها به این مواد می تواند سبب ایجاد حفره های هوا در یک یا هر دو ریه شود. در صورت عدم درمان، این بیماری می تواند صدمه ای طولانی مدت به...

Accessibility