برچسب: شهید برونسی عکس

فرازی از وصیت نامه شهید برونسی

فرازی از وصیت نامه شهید برونسی

فرازی از وصیت نامه شهید برونسی فرزندانم، خوب به قرآن گوش کنید و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگیتان قرار بدهید. باید از قرآن استمداد کنید و باید از قرآن مدد بگیرید و متوسل به امام زمان(عج) باشید. همیشه آیات قرآن را زمزمه کنید تا شیطان به شما رسوخ پنهانی نکند.منبع: 50salebadat.ir میزان کیفیت مطلب

میزان کیفیت مطلب