برچسب: درمان بواسیر خارجی

درمان بواسیر

به چه دلیلی درمان بواسیر با لیزر به جراحی باز اولویت دارد؟به چه دلیلی درمان بواسیر با لیزر به جراحی باز اولویت دارد؟

1-لیزر در موقع برش دادن و برداشتن پا که بواسیر قسمت پایانی عصب برش داده شده را نیز بازسازی می نماید و بیمار پس از عمل دردری را متحمل و

READ MOREREAD MORE
درمان بواسیر

درمان بواسیر با لیزر درمانی یا تاباندن اشعه لیزرکم توان (IRC)درمان بواسیر با لیزر درمانی یا تاباندن اشعه لیزرکم توان (IRC)

از این روش برای بواسیر های درجه 1و2 استفاده میشود و هنوز بواسیر به مرحله وخیم و عارضه دار تبدیل نشده است این گونه لیزرها دارای ابزار ویژه ای هستند

READ MOREREAD MORE