15
جولای
شاید شما نیز با این مشکل مواجه شوید که شما قصد دارید یک تصویر را به عنوان پس زمینه در پس زمینه برای تلفن Android خود قرار دهید، اما این تصویر به عنوان پس زمینه برش داده می شود و برش داده می شود. به این ترتیب، تصویر شما به چندین قسمت تبدیل می شود و هر بخش بر روی یک صفحه نمایش از محافظ...

Accessibility