برچسب: حق ازنظر قران

نگاه باطنی شاهد در آشکار شدن حق قرآن

نگاه باطنی شاهد در آشکار شدن حق قرآن

قرآن مطابق آیه ۱ سوره یوسف “الر تلک آیات الکتاب المبین”، کتابی مبین و آشکار است. عده ای به این آشکارگی شک می کنند چون چشم خود را بر حقیقت می بندند. درحالیکه به نحوی می شود اثبات نمود این آشکارگی را، که همان سؤالاتی که با نفسمان بحق و با بینایی برایمان ایجاد میشوند،…

میزان کیفیت مطلب