24
مه
تلگرام طلایی در این روزهایی که تلگرام با قطعی مواجه است و دولت برنامه ایی جهت بازگشایی مجدد ان ندارد نرم افزار را به شما معرفی کنم که می توانید با استفاده از ان محتوای تلگرام را همانند گذشته داشته باشید اما راجب امنیت ان چیزی برای گفتن ندارم . اطلاعات بیشتر را در ادامه می توانید بخوانید. تلگرام طلایی مانند برنامه اصلی تلگرام از...