برچسب: آهنگ امینم برای هیچکس

برای هیچکس که نه …فقط برای تو …

برای هیچکس که نه …فقط برای تو …


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

جنگی تمام عیار …. در گرفته است …. میان تمام زندگی بی تو …. و من …. کدام پیروز خواهد شد …. درد ها که هر روزه سر می رسند … که از یاد ببرم …هر روزه یادت را …. ……. من ترا از یاد نمی برم …. به گمانم ترا دیگر …. با خودم…