برچسب: опсесија википедија

Опсесивно-компулсивна терапија – Опсесивно-компулсивни проблеми имаат логични решенијаОпсесивно-компулсивна терапија – Опсесивно-компулсивни проблеми имаат логични решенија

Опсесивно-компулсивно нарушување Сакате да излезете од куќата, но отклучете ја и затворете ја неколку пати за да бидете сигурни дека е заклучена. Капењето е подолго и подолго од нормалното, или

READ MOREREAD MORE

Опсесивно-компулзивна терапија – проблеми и опсесивне компулзије имају логична решењаОпсесивно-компулзивна терапија – проблеми и опсесивне компулзије имају логична решења

Опсесивно-компулзивни поремећај (ОЦД) је и опсесиван и опсесиван, али неки га имају. Опсесивне мисли Лечење опсесивно-компулзивног поремећаја Опсесивне мисли Опсесивно-компулзивне мисли код опсесивно-компулзивног поремећаја укључују: Страх од контаминације микроба, тла

READ MOREREAD MORE