16
اکتبر
Опсесивно-компулсивно нарушување Сакате да излезете од куќата, но отклучете ја и затворете ја неколку пати за да бидете сигурни дека е заклучена. Капењето е подолго и подолго од нормалното, или не шетајте по лентите додека шетате по улиците. Овие симптоми се дел од симптомите на OCD (опсесивно-компулсивно нарушување) денес. OCD е една од 20-те главни причини за заболувања поврзани со болести во светот и достапна...
10
اکتبر
Опсесивно-компулзивни поремећај (ОЦД) је и опсесиван и опсесиван, али неки га имају. Опсесивне мисли Лечење опсесивно-компулзивног поремећаја Опсесивне мисли Опсесивно-компулзивне мисли код опсесивно-компулзивног поремећаја укључују: Страх од контаминације микроба, тла или других контаминираних материјала Страх од губитка контроле и повреда себе или других Интензивне сексуалне мисли и мисли Превише је усредсређено на етику Страх од губитка или губитка онога што ће вам можда требати Редослијед:...

Accessibility