12
اکتبر
Эгер үйдөн чыга келет жадатма дарылоо, бирок ачык жана кулпуланган ынануу үчүн кулпу бир нече жолу жабуу. көчөдө соо адамдарга көбүрөөк жана узагыраак караганда жуунуп же жүрүү багыттары боюнча кадам эмес. бузулуу белгилери OCD деп аталат (жадатма милдеттүү бузуктугу) болуп саналат. өзүбүздү сактап калыш үчүн, анын жадатма милдеттүү оору белгилери жана ар кандай жолдор менен дарылоо карап көрөлү, бул оору менен ооругандар, бизге ким же...