برچسب: Асылгыч

Жадатма дарылоо – логикалык көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору АсылгычЖадатма дарылоо – логикалык көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору Асылгыч

Эгер үйдөн чыга келет жадатма дарылоо, бирок ачык жана кулпуланган ынануу үчүн кулпу бир нече жолу жабуу. көчөдө соо адамдарга көбүрөөк жана узагыраак караганда жуунуп же жүрүү багыттары боюнча кадам

READ MOREREAD MORE