APFT Calculator 1.1 اپلیکشن اندروید تست قد و وزن برای رقتن به داخل اورگان نظامیAPFT Calculator 1.1 اپلیکشن اندروید تست قد و وزن برای رقتن به داخل اورگان نظامی

APFT Calculator به شما امکان می دهد تا تست آمادگی جسمانی ارتش و درصد چربی بدن خود را محاسبه کنید. امکانات: -APFT ماشین حساب مرد و زن رویداد متناوب محاسبه

READ MOREREAD MORE