دسته: کمک درسی

کتاب های برگزیده کنکور 97 همه ی رشته ها

کتاب های برگزیده کنکور 97 همه ی رشته ها

  طبق روال هر ساله شاهد برگزاری کنکور سراسری برای ارزیابی آموخته های علمی داوطلبان در 5 گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، زبان و هنر هستیم. با توجه به رقابت میان داوطلبان در گروه های آزمایشی مختلف و همچنین مفهومی تر شدن سوالات طرح شده در کنکور نسبت به سال های گذشته، شاهد نگرانی و…

میزان کیفیت مطلب