دسته: قران کریم

ایا جهان هستی مدرسه است

ایا جهان هستی مدرسه است


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

از نظر تفسیر ایات قران شاید بتوان گفت که این جهان همانند مدرسه و دانش اموزش خلق شده باشد نقش انسان ها همانند طفل دانش اموز منطبق ساختن خود با نظامات و قوانین قاهر و حاکم بر مدرسه به خاطر بهره برداری و استفاده هر چه بیشتر از امکانات و لوازم موجود برای هدایت و…