14
مه
به موجب قانون، تمام مراكز تخصصي درمان ناباروري به شرط دارا بودن « صلاحيت لازم و مجوزهاي مربوطه»، مجاز خواهند بود با رعايت مسايل شرعي و شرايط مندرج در قانون پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين، نسبت به انتقال جنين‌هايي حاصله از تلقيح « خارج از رحم» زوج‌هاي قانوني و شرعي، به رحم زناني كه پس از ازدواج، با انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها...
14
مه
تعریف اهدای جنین: لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح،عبارت از این است كه زن با وسایل مصنوعی باردار شود.زمانی كه جنین انتقالی حاصل از لقاح تخمك و اسپرم زوجی غیر از زوج گیرنده باشد، اهدای جنین محقق می شود.آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در ماده یك خود چنین تعریفی ارائه می‌كند: «جنین: نطفه حاصل از...
14
مه
اطاله دادرسی چیست؟ یکی از مسائل مهم در دستگاه قضایی که جز مسائل غیر قابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود اطاله دادرسی است. اطله دادرسی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد . باید توجه داشت که امر قضا و...
14
مه
به یاد می آورم زمانی كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی ای كه گاهی اوقات پشت هم زنگ می خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید كسی كار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود. نفس نفس زنان به گوشی تلفن می رسیدی همین كه گوشی را برمی داشتی...