2
مارس
چگونه می‌توان از قضا شدن نماز صبح در هوای بارانی و ابری که در آن به هیچ وجه آفتاب طی چندین ساعت بعد از اذان -طلوع نمی‌کند مطلع شد؟ با تشکر. اگر شما چنین پرسشی دارید پس مطلب پایین پاسخ شماست در هنگام غبار آلود بودن هوا یا ابری بودن آسمان همین که انسان به صورت معقول، این گمان را داشته باشد که هنوز آفتاب...
2
مارس
برای مثال شخصی این پرسش برایش مطرح می شود من در روستایی در فاصله حدود 20 کیلومتری همدان متولد شده ام و پدر و مادر من هم اکنون در شهر همدان زندگی می کنند، ولی من پس از ازدواج ساکن شهری دیگر در جنوب کشور شده و آن جا را به عنوان وطنم انتخاب کرده ام. حکم نماز و روزه من در شهر همدان چگونه...
2
مارس
برای مثالی زنی این پرش برایش به وجود امده است من در شهر یزد به دنیا آمده ام و بزرگ شده ام شوهرم در روستا به دنیا آمده و مدتی در آنجا زندگی کرده است و چند سالی است که در شهر یزد زندگی می کند وقتی که من با شوهرم به روستا می رویم حکم نماز و روزه من چگونه است؟ پاسخ مراجع عظام...