دسته: روان پزشکی

چرا خوشحال بودن گاهی اوقات انقدر برای ما سخت است

چرا خوشحال بودن گاهی اوقات انقدر برای ما سخت است

بچه‌ای که وقتی لبخند عمیق پدر و مادر را با دیدن اولین نیش دندان خود می‌بیند و برق نگاه آنها را در ذهن خود ثبت می‌کند، شادی واقعی را درک کرده و درونش راضی می‌شود، پدر در گوش او زمزمه‌ای از کلام خدا و ذکر الهی می‌گوید و از خدا می‌خواهد که روزی‌رسان طفل او…

میزان کیفیت مطلب
مغز ما در دوران کودکی چه میزان شخصیت پذیر اینده خود را طراحی می کند

مغز ما در دوران کودکی چه میزان شخصیت پذیر اینده خود را طراحی می کند

بچه شش ماهه، اما قبل از ثبت آن جشن؛ بگو و مگوها را در ذهن ثبت کرده و براساس آنها در آینده تصمیم‌های خود را خواهد گرفت؛ جشن‌ها معمولا با دعوا همراه است و شاید با بی‌پولی یا کم‌پولی! همین بچه بزرگ می‌شود؛ فرق نمی‌کند دختر یا پسر، جشن عروسی مفصلی می‌گیرد با هر قرض…

میزان کیفیت مطلب
رضایتمندی درونی چیست؟

رضایتمندی درونی چیست؟

روان‌شناسان معتقدند که روان سالم یعنی رضایتمندی درونی! این رضایتمندی به عوامل زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها آرامش و ایمانی است که پدر و مادر از آن برخوردارند و براساس آن زندگی خانوادگی خود را مدیریت می‌کنند. حالا روان درمان‌ها دقیقا به این نکته تاکید دارند که حس بچه‌ها بسیار قوی است و نمی‌توان…

میزان کیفیت مطلب
رفتار والدین در دروان کودکی چه تاثیری بر تصمیامت دروان بزرگ سالی دارد

رفتار والدین در دروان کودکی چه تاثیری بر تصمیامت دروان بزرگ سالی دارد

روان‌شناسان در تحقیقات خود به روشی رسیدند به نام تحلیل رفتار متقابل! در این پژوهش‌ها آنها به این نتیجه رسیدند که آدم بزرگ‌ها و تصمیماتی که می‌گیرند نتیجه رفتاری است که والدین در کودکی با آنها انجام داده‌اند. تاثیر این رفتارها از دوران جنینی شروع می‌شود و تا پنج سالگی پرونده‌اش بسته می‌شود! در همین…

میزان کیفیت مطلب