دسته: دیابت

داروی زد دیابت Gliclazide گلی کلوزاید

داروی زد دیابت Gliclazide گلی کلوزاید

داروی گلی کلوزاید (Gliclazide) با نام اختصاری و تجارتی Diamicron MR, Diamicron, Dlaglyk در بازار و داروخانه ها در دسترس عموم قرار دارد. داروی گلی کلوزاید جزو طبقه بندی داروی خوراکی ضد دیابت و قند خون قرار می گیرد. بد نیست بدانید که میزان خطر مصرف بیش از دوز مجاز دارو نسبتا زیاد تخمین زده…

میزان کیفیت مطلب