10
دسامبر
آنوریسم اغلب به کمک جراحی درمان پذیر است در جراحی، رگ مصنوعی به جای آن قسمت از رگ که آنوریسم دارد، گذاشته می شود جراحی در مورد آنوریسم قلبی می تواند باعث بر طرف شدن بی نظمی ضربان قلب شود و عمر را طولانی تر کند. گاهی آنوریسم عود می کند آنوریسم مغزی نیاز به جراحی اورژانس دارد جراحی برای سایر انواع آنوریسم را می...
10
دسامبر
سن بیشتر از 60 سال – سابقه حمله قلبی – فشار خون بالا – سیگار کشیدن – چاقی – سابقه خانوادگی ابتلا به تصلب شرایین – علل آنوریسم چیست؟ آنوریسم در شکم باعث علایم و دردهایست آنوریسم در قفسه سینه چگونه است آنوریسم در سرخرگ مغزی چگونه است و چه عوارض و مشکلاتی ایجاد میکند آنوریسم در یک سرخرگ پا باعث چه عوارض و مشکلاتی...
10
دسامبر
شایع ترین علت آنوریسم، افزایش فشارخون است که سرخرگ را ضعیف می کند آترواسکلروز سخت شدن رگ ها ضعف مادرزادی سرخرگ به خصوص در مورد آنوریسم های سرخرگ هایی که به مغز می روند صدمه فیزیکی عفونت آئورت در اثر بیماری سیفلیس نادر است عفونت آئورت دراثر بیماری اندوکاردیت درمورد آنوریسم سرخرگ هایی که به مغز می روند عفونت آئورت بعد از جراحی آئورت علل...
10
دسامبر
آنوریسم در شکم باعث درد کمر گاهی شدید، بی اشتهایی و کاهش وزن و وجود یک توده ضربان دار در شکم می شود آنوریسم در قفسه سینه چگونه است آنوریسم در سرخرگ مغزی چگونه است و چه عوارض و مشکلاتی ایجاد میکند آنوریسم در یک سرخرگ پا باعث چه عوارض و مشکلاتی است علایم آنوریسم چیست؟ بیماری فشار در گردن و یا درقفسه سینه آنوریسم...
10
دسامبر
آنوریسم در قفسه سینه باعث درد قفسه سینه، گردن، کمر و شکم می شود. درد ممکن است ناگهانی و تیز باشد آنوریسم در سرخرگ مغزی چگونه است و چه عوارض و مشکلاتی ایجاد میکند آنوریسم در یک سرخرگ پا باعث چه عوارض و مشکلاتی است علایم آنوریسم چیست؟ بیماری فشار در گردن و یا درقفسه سینه آنوریسم گرفتگی رگ های قلبی می توانند باعث بیماری...
10
دسامبر
آنوریسم در سرخرگ مغزی باعث سردرد اغلب ضربان دار، ضعف، فلج یا کرختی، – درد پشت چشم، تغییر بینایی یا نابینایی نسبی و مساوی نبودن اندازه مردمک های چشم می شود آنوریسم در یک سرخرگ پا باعث چه عوارض و مشکلاتی است علایم آنوریسم چیست؟ بیماری فشار در گردن و یا درقفسه سینه آنوریسم گرفتگی رگ های قلبی می توانند باعث بیماری بلع یا مشکل...
10
دسامبر
آنوریسم در یک سرخرگ پا باعث نرسیدن خون به مقدار کافی به نقاط مختلف پا می شود. در نتیجه پا دچار ضعف و رنگ پریدگی می شود، یا اینکه متورم شده، رنگ آن به کبودی تغییر می کند. آنوریسم در یک سرخرگ پا باعث نرسیدن خون به مقدار کافی به نقاط مختلف پا می شود. در نتیجه پا دچار ضعف و رنگ پریدگی می شود،...