دسته: روان پزشکی

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘَﺖ ﺩﺍﺭﺩ،ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘَﺖ ﺩﺍﺭﺩ،ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘَﺖ ﺩﺍﺭﺩ،ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ!ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﺶ،ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻡﻫﺎﯾﺶ…! ﻭ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﯼ،ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ،ﺍﺷﮏﻫﺎﯾﺶ،ﺗﻮﻗﻊﻫﺎﯾﺶ…ﻭ ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ؛ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ!ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮﯼ!ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ…!!!ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ،ﺍﻣﺎ…ﺍﻭ ﻫﻢ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ…ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ،ﮐﻮﻟﻪ

مدل مناسب لباس برا خانم های لاغر

مدل مناسب لباس برا خانم های لاغر


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

مدل مناسب لباس برا خانم های لاغر یه مساله ی مهمی که خانوم ها باهاش درگیرن، چاقی یا لاغری اندام هاشونه. این موضوع ممکنه خیلی اذیت کننده باشه و با رژیم های سخت هم به اندازه ای تغییر نکنه که راضی باشن. بعضی از این چاقی و لاغری ها ممکنه ارثی باشه و نشه برای…

تفکراتی که باعث نا امید ی شما خواهد شد

تفکراتی که باعث نا امید ی شما خواهد شد


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

همه ما یک گلام در درونمان داریم. همان شخصیت کارتونی در سفرهای گالیور که ورد زبانش یک جمله بود “من می دونم، کارمون تمومه”. چنین شخصیتی در درون همه ما هست. حال بستگی به خودمان دارد که چقدر به این بخش از افکارمان پر و بال دهیم. مثبت اندیشی در زمانه ای که هر جای…

شش اصل تغییر در زندگی

شش اصل تغییر در زندگی


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

آیا به تغییر اعتقاد دارید؟ اعتقاد بر این که می توانید تعهد خود را به این فرآیند افزایش دهید و احتمال موفقیت را افزایش دهید. شش اصل تغییر اعتقاد به اینکه شما می توانید تغییر دهید کلید تغییر است. این پیام بیثباتی 12 مرحله نیست بلکه پیام خودکفائی است. اعتیاد به عنوان اصلی سر زدن…