دسته: تعبیر خواب

سایت تعبیر خواب

تعبیر خواب نماز خواندن – تعبیر خواب جدید و نوین در مورد

تعبیر خواب نماز خواندن – تعبیر خواب جدید و نوین در مورد


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

تعبیر خواب نماز خواندن که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند…

تعبیر خواب هندوانه – تعبیر خواب کامل و جامع و جدید

تعبیر خواب هندوانه – تعبیر خواب کامل و جامع و جدید


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

تعبیر خواب هندوانه خواب، نشانه بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است. اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتی شما در خطر است. در سرزمین رویاها آمده خواب هندوانه: نتایج بسیار عالی در کار بیماران خواب هندوانه ببیند: آنها بهبود می‌یابند به بچه ها هندوانه می‌دهید: خوشبختی تعبیر خواب…

تعبیر خواب النگو طلا – تعبیر جدید و امروزی طلا در خواب

تعبیر خواب النگو طلا – تعبیر جدید و امروزی طلا در خواب


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

تعبیر خواب النگو طلا امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است. اول :برادر.دوم :خواهر.سوم :شریک.چهارم: دوست.پنجم :رفیق وهمراه. ششم : فرزند. هفتم : قوت و نیرومندی. هشتم : توانائی. نهم : ولایت وحکومت. دهم : مال. یازدهم : محبت. دوازدهم : پیشه و زراعت. تعبیر خواب…

تعبیر خواب گوشواره – تعبیر خواب گوشوار به طور کامل و جامع

تعبیر خواب گوشواره – تعبیر خواب گوشوار به طور کامل و جامع


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

تعبیر خواب گوشواره اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و…

تعبیر خواب اب روان – تعبیر خواب جدید و امروزی اب روان

تعبیر خواب اب روان – تعبیر خواب جدید و امروزی اب روان


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

تعبیر خواب اب روان تعبیر خواب آب جاری به روایت تام چت ویندرا اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرام بخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است.این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد. تعبیر خواب اب روان تعبیر خواب آب جاری به روایت دانیال اگر…

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

سلام به وب سایت اموزش  یک خوش امدید. دیدن خواب شلوار به طور خلاصه برای مردان خوب نیست ولی در برخی مواقع خوب تعبیر شده است. ولی ابرو و شخصیت یک فرد در ارتباط می باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر شلوار، زنی «عجمی» یا زنی پست می‌باشد. اگر مردی در خواب ببیند که شلوار قرمز پوشیده…

تعبیر خواب پسر دار شدن

تعبیر خواب پسر دار شدن


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دیدن خواب بچه پسر داشتن به این معنی می تواند با شد که شما صاحب دختری خواهید شد و این تعبیر را محمد ابن سیرین گفته است. برای اطلاع بیشتر از چند و چون تعبیر خوابتان ادامه مطلب را مطالعه نمایید. محمدبن سیرین: اگر بیندتعبیر خواب…

تعبیر خواب الاغ

تعبیر خواب الاغ


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. تعبیر خواب الاغ می تواند بسیار مثبت ارزیابی کرد و اکثر معبرین الاغ را نشان خیرات و برکت می دانند. برای اطلاع بیشتر ادامه این نوشته را بخوانید. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که…

تعبیر خواب ادرار کردن

تعبیر خواب ادرار کردن


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. ادرار کردن در خواب های ما معنی و مفهومی متفاوتی از جانب معبرین تعبیر شده است . برای مثال ابن سیرین بول کردن در جایی که نباید در انجا بول کرد را رهایی از قصه می داند. برای اطلاع بیشتر راجب تعبیر خوابتان ادامه این مطلب …

تعبیر خواب اسلحه

تعبیر خواب اسلحه


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. تعبیر خواب اسلحه می تواند معنای بسیار خوبی داشته باشد و مفهومش قوت و نیرومندی است و گفته اند اگر کسی در خواب اسلحه ببند نشان اقتدار و نیرومندی است می توانید برای اطلاع بیشتر این ادامه مطلب را مطالعه نمایید…. داشتن سلاح‌های مختلف ابن سیرین می‌گوید:…