۲۱
خرد
تعبیر خواب ادرار زن با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید . دیدن خواب ادرار کردن بسیار خوب تعبیر شده و خلاصی غم و اندوه و نگارانی است و هر چه این مقدار بیشتر باشد تعبیرش بهتر است . تعبیر خواب ادرار زن تعبیر خواب ادرار زن اگر در خواب دیدید کسی در حال ادرار کردن است نشانه خوبی است و تعبیر خوبی...
۲۱
خرد
تعبیر خواب کت و شلوار لباس در خواب های ما به طور کلی معنا و مفاهیم اوضاع و احوال روزمره زندگی را نشان می دهد معبیرین جامه را حال از هر جنس و مدلی که باشد نشان وضع امور زندگی ما هست و بعضی از معبرین نوشته اند جامه و رنگی که دارد می تواند نشان از بیماری و یا موفقیت و پیرزوی دارد جامه...
۱۲
خرد
تعبیر خواب کلاه می تواند نشان حرمت و جایگاه شما بین مردم باشد. و نشان از جایگاه و بهای ما در جامعه است. کلاه معرف پول نیست . در خواب اگر دیدید که کلاه خوبی بر سرتان است نشان از جایگاه خوب اجتتماعی است. برای مثال نوشته اند کسانی که لباس کهنه به سردارد ولی کلاه گران بهایی در سر دارد نشان از این است...
۱۲
خرد
تعبیر خواب جوجه رنگی تعبیر خواب جوجه رنگی  در خواب های ما نشان از سود و منفعت می باشد و درکل ان را بازدهی کارمان تعبیر کرده اند.  دیدن مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن تعبیر شده است .پس قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسرتان یا کنیزک به وجود بیایند. اگر در خوابتان جوجه های ماکیان دیدید که هنوز خیلی...
۱۲
خرد
تعبیر خواب برنج خام برنج از غلاتي است که با کوشش و زحمت تلاش بسيار فراهم مي شود و ديدن برنج در خواب مالي است که با تلاش به دست مي آورید. برنج پخته يا دم گذاشته و کته و پلو حاجتي است که روا مي شود و به بيننده خير و نيکي مي رساند. اگر بيننده  در خواب دیده باشد که برنج پخته به ديگري...
۱۲
خرد
[caption id="attachment_5092" align="alignnone" width="300"] تعبیر خواب ترشی[/caption] تعبیر خواب ترشی با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید دیدن خواب ترشی می تواند معنا و مفهوم خوبی برای بیننده خواب نداشته باشد . جمله تمام معبرین راجب ترشی غم و اندوه است . برای یافتن اطلاعات بیشتر راجب تعبیر خوابتان ادامه این نوشته را پیبگیرید. تعبیر خواب ترشی تعبیر خواب مزه ترش و ترشی...
۱۲
خرد
تعبیر خواب عنکبوت می تواند معنا و مفهموی متفاوت داشته باشد بعضی از معبران دیدن عنکبوت در خواب را نشان از دشمنی ذعیف ولی اعصاب خورد کن می دانند که باعث ناراحتی شما خواهد شد و دیگر اینکه بعصی دیگر از معبرین نوشته اند که عنکبوت را اگر در خانه بببنید ناراحتی و دشمنی در خانه و خانواده تان به وجود می اید. و معبر...
۱۱
خرد
تعبیر خواب میمون این تعبیر خواب می تواند معانی مختلف و عجیبی داشته باشد از کار احمقانه کردن تا افکار بیهوده و بی معنی که کنترلشان برای شما دشوار است تعبیر شده است . رفتار جلف و بی معنی هم تعبیر دارد با اموزش یک همراه باشید تا با تعبیر بیشتری از میمون پی ببرید. تعبیر خواب میمون خواب میمون از طرف برخی معبرین نشانه...
۱۱
خرد
محمد بن سيرين تعبیر خواب انگشتر عقیق تعبیر خواب انگشتر عقیق از نگاه ابن سیرین بزرکی و منفعت است.و اگر دیدید که انگشتر عقیق را از دست دادید تعبیرش بر عکس منفعت و بزرگی است.داشتن عقیق زیاد در خواب نشان از مال فراوان دارد. تعبیر خواب انگشتر عقیق منوچهر مطيعي تهراني نگاه منوچهر مطیعی تهران راجب عقیق این است که عقیق سنگ بسیار خوبی است...
۱۰
خرد
تعبیر خواب دوچرخه دوچرخه تمام اتومبیل ها در رویای اشاره به مرحله سفر ما در زندگی است. از آنجا که دوچرخه قبل از ماشین ساخته شده است، این رویاها ممکن است برخی نگرش های نوجوان را نشان دهند. اگر شما یک نوجوان هستید، شما می توانید این رویا را ببینید، این می تواند نشانه ای از زندگی خود و زندگی از زندگی روزانه خود را. دوچرخه...