دسته: کوروش

در کتاب يشعياه از کوروش کبیر چگونه یاد شده است

در کتاب يشعياه از کوروش کبیر چگونه یاد شده است

آنچه از كتاب يشعياه آورديم، شخصيت كوروش به صورت نجات دهنده و مسيح موعود كه براي آزاد كردن يهود و تجديد آباداني اورشليم از طرف خدا فرستاده شده است ظاهر مي شود. خداوند مي گويد : خورس فرستاده ي من است و خشنودي مرا برآورده خواهد ساخت، و همچنين او را ياري كردم تا همه…

میزان کیفیت مطلب
اسم بابلي بخت النصر

اسم بابلي بخت النصر

در تورات نبوکد نصر نوشته شده است. .« ای نبو، حدود مرا حفظ کن » است، يعنی « نبو کودوری نصر » ، -1 اسم بابلی بخت النصر بخت النصر ابتدا در 597 ق.م و بار دوم چند سال بعد از آن به فلسطين لشکر کشيد و با اينکه از طرف مصر کمکی به اسراييل…

میزان کیفیت مطلب
پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر 1 و اسارت يهود و ارتباطش با کوروش چیست؟

پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر 1 و اسارت يهود و ارتباطش با کوروش چیست؟

پيشگويي هايي كه درباره غارت نبوخذنصر 1 و اسارت يهود و تبعيد به بابل و ظهور كوروش شده در كلام يشعياه دوم است، در حقيقت يشعياه دوم در همين زمان حمله ي كوروش حيات داشت و نبايد گفته او را به يشعياه اول نسبت داد. گوينده، حوادث زمان خود را بيان كرده و بدان رنگ…

میزان کیفیت مطلب
در کتاب عهد عتیق راجب کوروش کبیر چه امده است

در کتاب عهد عتیق راجب کوروش کبیر چه امده است

تحقيق درباره كتاب مهم عهد عتيق كه در قرن نوزدهم شروع شد و بيشتر علماي آلمان بدان پرداختند نتايج كافي نداد، و زمان تدوين آنها به اين نتيجه مي رسيم: « اسلاف ثلاثه » با اضافه كردن نتايج بحث علماي قرن بيستم درباره كتابي كه به يشعياه پيغمبر نسبت داده مي شود از موضوع و…

میزان کیفیت مطلب
در کتاب دینی مسیحیت ایا نشانی از کوروش کبیر می توان یافت

در کتاب دینی مسیحیت ایا نشانی از کوروش کبیر می توان یافت

كه مقصود آن كوروش است مي « خورس » ثانيا به تجديد عمران و آبادي آن نيز گويا است و در اين فصل در خصوص گويد: خداي نجات دهنده مي فرمايد … اورشليم از نو بنا خواهد شد و شهرهاي يهود مجددا آبادان خواهد گرديد، من خانه » .(28-44)« هاي ويران آن را براي بار…

میزان کیفیت مطلب
کوروش کبیر چقدر می تواند مورد افتخار ما باشد

کوروش کبیر چقدر می تواند مورد افتخار ما باشد

اين مشكل هزار و اند ساله را اخيرا دانشمند نامي جناب علامه ابوالكلام آزاد وزير معارف دانشور هندوستان بدين خوبي كه درين رساله آشكار است حل كرده و بدين وسيله خدمت شاياني به معارف اسلامي كرده است . چيزي كه بر سپاس گذاري ايرانيان مي فزايد اين است كه با دلايل متقن و ترديد ناپذير…

میزان کیفیت مطلب
در کتاب يرمياه در مورد کوروش کبیر چه می گوید

در کتاب يرمياه در مورد کوروش کبیر چه می گوید

نترسيد و در ميان مردم ندا دردهيد، بگوييد كه بابل را گرفت : بعل(بت مشهور بابل ) دچار بلا گرديد . مردوك به » حيرت افتاد، تمام بت ها پراكنده شدند . زيرا از شمال نزديك، قومي به سوي بابل روانه است كه بابل را زير و رو ( يرمياه 1:50 ).« خواهد كرد آنچنان…

میزان کیفیت مطلب
رویای حضرت دانیال در مورد جنگ و رابطه اش با کوروش کبیر چیست؟

رویای حضرت دانیال در مورد جنگ و رابطه اش با کوروش کبیر چیست؟

اين رويا يا پيش گويي دو كشور ماد و پارس را با دو شاخ مجسم مي كند و وقتي كه اين دو كشور يكي و متحد شدند شخصيت آن دو كشور به يك قوچ ذوالقرنين نمايانده شده است. آن بز كوهي كه اين قوچ را مقهور خواهد كرد به اسكندر تعبير شده و اوست كه…

میزان کیفیت مطلب
سِفرِ دانيال و کوروش کبیر

سِفرِ دانيال و کوروش کبیر

سِفرِ دانيال مي نامند، در اين جزوه بعضي از « سِفرِ دانيال » 1 فصلي است كه به دانيال پيغمبر نسبت داده شده و آن را « عهد عتيق » در كارهاي دانيال ذكر شده و ضمنا از عواملي كه در رويا او را از اسارت يهود 2 در بابل خبر داده مطالبي بيان نموده…

میزان کیفیت مطلب
مجملي از تاريخ يهود درباره ي تصور شخصيت ذوالقرنين

مجملي از تاريخ يهود درباره ي تصور شخصيت ذوالقرنين

در هر صورت مورخين نتيجه قانع كننده اي از بحث خود در اين خصوص نداده اند، قدما كه تحقيق نمي كردند و يا وسيله تحقيق نداشتند، متاخرين نيز خواستند و كردند ولي نتيجه نگرفتند .اگر به كعبه مقصود نرسيدند نبايد تعجب كرد، زيرا راهي كه همه مي رفتند به تركستان بود. در شواهد تصريح شده…

میزان کیفیت مطلب