10
دسامبر
در دوران اسلامی اشاره به بیستون در میان جغرافیدانان و سیاحان بسیار آمده است، اما متاسفانه توصیف ها معمولا مبهم بودهاند و اکثرا شکل خود کوه را گزارش کرده اند اما در میان آنها توصیفاتی هم پیدا میشوند که شکل سنگ نگارههای پایین کوه را گزارش کرده باشند. اشاره به سنگ نگاره داریوش به دلیل آنکه در : ارتفاعی بالاتر و غیر قابل دسترستر قرار...
10
دسامبر
در مورد ادعای نخستین این کلیپ مبنی بر آنکه عکس ابتدایی نشان داده شده نخستین عکس از مجموعه بیستون است ابتدا باید دانست که این عکس آیا همانطور که این کلیپ ادعا میکند در سال ١۹١۳ گرفته شده؟ چه کسی این عکس را گرفته؟ و در کجا منتشر شده؟ با رجوع به گالری آرتور سالکلر یعنی همان گالری مورد استناد این فیلم متوجه شدیم که...
10
دسامبر
اصالت تاریخی بیستون امروزه بر هیچ کدام از محافل آکادمیک و علمی پوشیده نیست، اما در چند منتشر شده است که مدعی جعلی و دروغ بودن » ابطال شناسنامه « سال اخیر در فضای مجازی کلیپی به نام کتیبه های باستانی کوه بیستون است، سازنده این کلیپ حدودا 2۵ دقیقه ای فردی به اسم ناصر پورپیرار است و طی نمایش عکسها و تصاویری مدعی میشود...
10
دسامبر
کمبوجیه در راه بازگشت به ایران جان خویش را از دست داد اما راز قتل بردیای واقعی برای برخی از فرماندهان از جمله داریوش بزرگ آشکار شد. داریوش از شاخه دوم خاندان هخامنش بود و توانست بردیای دروغین را از میان بردارد. کتیبه بیستون شرح چگونگی به روی کار آمدن این پادشاه هخامنشی است و شرح نبرد او با شورشیان علیه تاج و تخت ، این...
10
دسامبر
کوه بیستون سنگ نگارههای زیبایی از زمان ساسانیان و هخامنشیان در خود جای داده است، اما وقتی از بیستون سخن میرود معمولا کتیبه و سنگ نگاره معروف داریوش شاه هخامنشی مورد نظر است، کسی که پس از مرگ نا به هنگام کمبوجیه پسر کوروش در راه بازگشت به ایران بر گئومات مغ شورید و کشور را از سلطه این فرد خارج ساخت. قدرت گئومات برمیگردد به...
10
دسامبر
در میان آداب و رسوم برخی ملتها کوهها از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند و جنبه تقدس داشته اند، کوه بیستون و کوه حاجی آباد و نقش رستم که بزرگترین و مهم ترین سند تاریخی قسمتی از شاهنشاهی داریوش بزرگ را در سینه خود نگاه داشته و کورانگون ممسنی و کوه الوند و وان که از خشایارشا کتیبههایی دارند و کوه رحمت کوه مهر...