دسته: اسرار امیزها

اسرار و عجایبی که در جهان ما اتفاق افتاده است را به صورت مستند روایت می کند

ایا مصریان باستان تکنولوژي پرواز در اختیار داشته اند؟ایا مصریان باستان تکنولوژي پرواز در اختیار داشته اند؟

اما اگر “پرنده ساکارا” سقاره قادر به پرواز بوده باشد آيا مصريان باستان از چنين تکنولوژي بهره مند بوده اند؟ من فکر مي کنم مردم در زمانهاي باستان با موجوداتي

READ MOREREAD MORE

ارتباطات گلایدرهای امروری با ابزار های شبیه به پرندهای مصری چیست؟ارتباطات گلایدرهای امروری با ابزار های شبیه به پرندهای مصری چیست؟

پرنده سَکارا ( سقاره ) را پرتاب کنند؟ :دانشمندان مصر شناس مي گويند چنين پرنده اي مي توانسته .با پرتابي منجنيقي نيروي محرکه بگيرد و…ما هم تا حدود زيادي با

READ MOREREAD MORE

مدل کامپيوتري پرنده رنده سَکارا ( سقاره) مصر چه چیز به ما می گوید؟مدل کامپيوتري پرنده رنده سَکارا ( سقاره) مصر چه چیز به ما می گوید؟

مدل کامپيوتري نشان مي دهد که پرنده سَکارا ( سقاره) قطعا مخصوص پرواز بوده است :اما دراينجا مشکل ديگري هم ملاحظه مي شود .پرتاب گلايدر روش مدرن ، نيازمند يک

READ MOREREAD MORE