دسته: اسرار امیزها

اسرار و عجایبی که در جهان ما اتفاق افتاده است را به صورت مستند روایت می کند

تحقیق متخصصین هوانوردی المان بروی اجسام شبیه به هواپیما در دوره باستان چه بوده استتحقیق متخصصین هوانوردی المان بروی اجسام شبیه به هواپیما در دوره باستان چه بوده است

در سال 1997 متخصصين هوانوردي آلمان شامل ،”الگوند اينبوم” و “پيتر بلتينگ” “با ساخت يک مدل قياسي از “پرنده طلايي رپليکا تصميم به يک اثبات دقيق گرفتند اين مدل کاملاً

READ MOREREAD MORE

پیدا شدن اشياء شبیه جت جنگی در شهر باستانی اِل دورادوپیدا شدن اشياء شبیه جت جنگی در شهر باستانی اِل دورادو

يک دوجين اشيايي پيدا شد که يک ياد آوري باستاني از جت هاي جنگنده امروزيست شکلي مثلثي دارند …دم بالابرنده دارند، بخش تعادلي … و بدنه هواپيما و هيچکدام هيچ

READ MOREREAD MORE

شهر افسانه ایی اِل دورادو در دل خود چه اسراری برای ما پنهان کرده است؟شهر افسانه ایی اِل دورادو در دل خود چه اسراری برای ما پنهان کرده است؟

،هفت هزار مايل دور از مصر جنگلهايي انبوه و کوههايي صعب العبور در کلمبيا با شمار بالايي از مکانهاي باستاني در دل خود بسياري از جويندگان گنج “معتقدند که شهر

READ MOREREAD MORE

هوش گذشتگان ما چه میزان بوده است آيا ما بخشي از تاريخ را جاانداخته ايم؟هوش گذشتگان ما چه میزان بوده است آيا ما بخشي از تاريخ را جاانداخته ايم؟

اين يک حقيقت هست که پيشينيان ما باهوشتر از آن اعتبارنامه اي بوده اند که کتابهاي تاريخي امروز ما به آنها مي بخشند شما ناچار به اين پرسش از خود

READ MOREREAD MORE