3
نوامبر
[caption id="attachment_1226" align="alignnone" width="536"] سیاه چاله های فضایی[/caption] ..."ايده "لئونارد ،درباره اينکه "افق رخداد" در سياهچاله دو بُعد از سوژه سه بعدي مرکزيست .مشکل گم شدن اطلاعات را حل مي کند. هر چيزي که به درون ،يک سياهچاله سقوط مي کند ردِّ خود را در توده مرکزي و هولوگرم لرزان در افق رخداد، به جا مي گذارد. وقتي که سياهچاله ،اشعه هاکينگ" را از افق...
3
نوامبر
[caption id="attachment_1218" align="alignnone" width="488"] بلغیده شدن توسط سیاه چاله[/caption] جرمهايي که به درون اين سياهچاله مي افتند رخ مي دهد؟ آيا به همين سادگي از پهنه هستي محو مي شوند؟ يا اينکه سياهچاله آنها را حفظ مي کند؟ اينها مرزهاي جنگ سياهچاله اند نبردي بي بازگشت که براي مرداني که آن را شروع کردند .هرگز قابل تصور نبود اين نبرديست بين دو ذهن غول پيکر....
3
نوامبر
[caption id="attachment_1195" align="alignnone" width="300"] استیون هاوکینگ[/caption] بايد يک جفت موج صوتي وجود داشته باشد يکي در راست و يکي در سمت چپ بر اساس فيزيک کوانتوم به صورت ناگهاني خلق مي شوند. اين شکل تجسمي "اشعه هاکينگ" است. .جف" هنوز نتوانسته اين اشعه ديرپا را به دام اندازد" اما معتقد است که ظرف يک سال وقتي که بتواند تجربه اش را اصلاح کند .اين اتفاق...
2
نوامبر
[caption id="attachment_1195" align="alignnone" width="464"] استیون هاوکینگ[/caption] آيا واقعاً مثل ذرات ريز اتم عمل مي کنند يا نه اما اين ارتباط بين بزرگترين و کوچکترين از هم اکنون نزاعي را بين دو فيزيکدان برجسته ايجاد کرده است. "يکي از آنها ،"استيون هاکينگ و ديگري که زندگيش را به عنوان يک لوله کش در "برانکس" جنوبي آغاز کرد و حالا از سياهچاله ها براي توسعه انقلابي ترين...
2
نوامبر
[caption id="attachment_1189" align="alignnone" width="627"] اتم های سنگین[/caption] چگونه يک جرم با وزني بي نهايت سنگين عملکردي همچون جرم ذرات اتمي با وزني بي نهايت سبک را دارد؟ ما وقتي در باره سوژه هاي عادي يا حتي خود مردم حرف مي زنيم هيچکدام ، دقيقاً مثل هم نيستند. مثلاً شما مي توانيد سعي کنيد مرا تکثير کنيد, اما کپي هاي مختلف من دقيقاً شبيه به هم...
2
نوامبر
[caption id="attachment_1146" align="alignnone" width="470"] ستاره در حال مرگ[/caption] طي چندين سال اخير جانا و همکارانش تلاش داشته اند تا صداي سياهچاله ها را در حال گردش به دور هم رديابي کنند اين محاسبات، هوش از سر مي برند تصوير کردن مدل آنچه که بين دو سوژه غول پيکر اتفاق مي افتد. طوفاني در درياي فضا-زمان ايجاد مي کند. که رياضياتي واقعي و عمليات سوپر کامپيوتري...
1
نوامبر
[caption id="attachment_1174" align="alignnone" width="523"] فضا زمان[/caption] "دانشمند رويا گرا، "البرت اينشتاين فضا و زمان را به عنوان ماده اي انعطاف پذير مي ديد .که مي توانست به وسيله جاذبه دچار تغيير شود ،يک سياهچاله در اين مورد يک حفره بسيار عميق خواهد بود . وقتي دو سياهچاله بيش از حد به هم نزديک مي شوند ،اين دو چاه در گردش زمان و فضا را به...
1
نوامبر
[caption id="attachment_1132" align="alignnone" width="561"] امواج گرانشی+[/caption] چه اتفاقي مي افتد وقتي دو کهکشان به هم برخورد کنند. و اگر هر دو هم در مرکزشان ،يک سياهچاله داشته باشند چه اتفاقي براي اين جرمهاي عظيم مي افتد؟ ،وقتي دو کهکشان به هم برخورد مي کنند سياهچاله هاي مرکز آنها ،به جاي تصادف سر به سر شروع به چرخش گردابي يا رقص مي کنند  و راه ديدن...
1
نوامبر
[caption id="attachment_1164" align="alignnone" width="425"] ابر سیاه چاله[/caption] در تلاش براي يافتن نشانه هايي از سياهچاله ها و اميد به آموختن بيشتر درباره اين سوژه هاي گيج کننده مبادرت داشته است معلوم شد که تقريباً در همه کهکشانها ،هر جا را که بررسي مي کنيم .همه يک سوپر سياهچاله در مرکز خودشان دارند سوپر عظيم ها ، همانها هستند که اجرامي بين يک ميليون تا يک...
1
نوامبر
[caption id="attachment_1164" align="alignnone" width="407"] ابر سیاه چاله[/caption] چه اتفاقي براي ستاره ها و کرات و حتي مردمي که بيش از اندازه به اين حفره مکنده نزديک باشند مي افتد؟ هيچ تلسکوپي هرگز نمي تواند درون يک سياهچاله را ببيند براي درک اينکه آنها چگونه حقيقت را در هم مي پيچند ما بايد تماشا کردن را متوقف کنيم و شروع به گوش کردن کنيم. خيره شدن...