14
مه
تدبیر حیات زمینی برای رشد و تربیت انسان در هر سوره روبیت الهی را دران مساعد ساختن زمین و اسمان و کوه ها در جهت پرورش انوع موجودات , که کمال ان به انسان منهتی می شود نشان می دهد و از ان به عنوان مقدمه ایی برای اثبات توحید و یوم افضل مدد می گیرد.  
22
نوامبر
من فکر مي کنم کاملاً مثل اين هست که اين سياره رو .با يک موجودات زنده غريبه ديگري شريک باشيم منظورم از "غريبه" اين نيست که لزوماً از فضا آمده باشند ،بلکه منظور اين هست که اين فرمهاي حيات از درخت زندگي ديگري .غير از من و شما آمده اند ،به طور خارق العاده اي معلوم شد که هيچکس هم تا به حال واقعاً به...
22
نوامبر
،حيات، پيش از اين حياتي که ما ميشناسيم چگونه بوده است؟ يافتن آن حيات، ممکن است به درک اينکه ما چگونه به اينجا رسيده ايم، کمک کند .و پاسخ ما هم مي تواند درست زير دماغمان باشد آغاز حيات همه موجودات از يک دوره حياتي منشاء گرفته اما هيچوقت براي من قطعي نشده که نشه بيش از يک فرم حيات رو .در اين سياره و...
22
نوامبر
در واقع همين اخيراً هم راههايي پيدا کرديم که فکر مي کنم با اونها بتونيم .اين کار رو انجام بديم ،شايد "جان" درباره ردّ پاي اولين ژن هيجان داشته باشد . اما هيچ تضميني وجود ندارد که هرگز بتواند پاسخ خود را در آزمايشگاه به دست بياورد.در حال حاضر ، چند دانشمند بي باک، راه ديگري را در مسير منشاء حيات برگزيده اند آنها فکر...
21
نوامبر
مثل اين هست که يک حوضچه براي مدتي راکد مانده باشد و بعد دما شروع به بالا رفتن کرده .و حوضچه رو به خشک شدن رفته ته مانده آنچه که از درياچه به جا مانده .براي مدتي حرارت ديده .و بعد دوباره باران آمده .و بعد از باران هم خورشيد پديدار شده پس اين يک مجموعه اي از اتفاقات بوده .نه يک شرايط ساکن و...
21
نوامبر
نام اين عنصر رو اگر بخواهيد بدونيد ... RNA  هست يک پيش ماده بسيار بسيار ساده شيميايي که از شيمي طبيعي و شرايطي که در .زمين اوليه موجود بوده استفاده مي کرده RNA يک رشته بزرگ مولکوليست متشکل از چهار سلول بنيادي اوليه روش قرار گرفتن اين سلولها در کنار هم .يک کُد ژنتيکي را ايجاد مي کند وقتي شما به يک RNA از ديدگاه...
20
نوامبر
هميشه فرض بر اين بوده که شما نيازمند يک مولکول اطلاعاتي هستيد نمي توانيد به حيات دسترسي داشته باشيد .مگر اينکه وراثت را هم به حساب بياوريد پس به چيزي احتياج داريد که منتقل بشه .اطلاعاتي که در يک مولکول ذخيره باشه يک مولکول به عنوان مجموعه DNA غير ممکن است که خود بخود در يک حوضچه اوليه توليد شده باشد .اما نوع ساده تري...
20
نوامبر
شايد "جک" به خوبي قادر به يافتن دستورالعمل ساختار سلول حيات اوليه شده باشد ،اما براي زنده شدن واقعي "اين سلولها به يک ماده ديگر نيز احتياج دارند: "ژن" ژنها" هويتهاي مولکولي هستند" که از يک سلول به کپي آن سلول منتقل مي شوند ،تمامي حيات پيشرفته امروز انجام مي دهد DNA اين کار را با کمک رشته دوتايي انجام می دهد. پيچيده ترين ترکيب...
20
نوامبر
شايد "جک" بتواند بذر حيات را درست در زير ميکروسکوپ خود، دوباره سازي کند اما تکامل حيات غير ممکن است مگر اينکه سلول بتواند يک مرحله سخت را پشت سر بگذارد .سلولها بايد قادر به رشد و تقسيم باشند ،اين همان راهيست که از آن بذرها به گل تبديل مي شوند يا يک کرم تبديل به پروانه مي شود .و يک کودک تبديل به فردي...
20
نوامبر
جک" دست به کار ايجاد يک" چشمه شيميايي در آزمايشگاه خود .و در نهايت، توليد "اسيدهاي چرب" شد سپس او آنها را به يک مخلوط شيميايي اوليه اضافه مي کند ."مخلوطي حاوي "آب"،"نمک" و "اسيدهاي آمينه .او شاهد اين مراحل انتقال است فرم غشا، يکپارچه هست و يک جور حرکت موجي داره .لبه هاي غشا حاوي انرژي زياديست بنابراين غشاها خودشون رو مي بندند يک...