دسته: زمان

همه ما آرزو داريم وقت بيشتري داشته باشيم تنها اگر راهي براي فرار از مرزهاي آن وجود داشته باشد دوست داريم در زمان سفر کنيم ،به گذشته هاي دور يا صدها سال، رو به آينده  بهترين مغزهاي متفکر دهها سال است که در تلاش براي به واقعيت پيوستن اين رويا بوده اند بدون اينکه هيچ موفقيتي به دست آورده باشند.

راهی که مضحک به نظر می رسید چگونه سفر به گذشته را ممکن می کند

راهی که مضحک به نظر می رسید چگونه سفر به گذشته را ممکن می کند

اما راه ديگري براي سفر به گذشته وجود دارد راهي که تا همين اواخر مضحک به نظر مي رسيد .اما هر روز به واقعيت نزديک تر مي شود ما توانستيم گذشته را بسازيم تکنولوژي بشر، رشدي انفجاري داشته است وقتي کامپيوترهاي ما ،به اندازه کافي قدرتمند بشوند قادر خواهند بود جهانهاي متعدد عظيمي را شبيه…

میزان کیفیت مطلب
ارتباط جهان های موازی با سفر در گذشته چیست؟

ارتباط جهان های موازی با سفر در گذشته چیست؟

اگر جهانهاي متوالي وجود داشته باشند ،که البته بر اساس مکانيک کوانتوم وجود هم دارند در اين صورت ، کاري که شما انجام ميدهيد ا.ين خواهد بود که برگرديد تا پدربزرگتون رو بکُشيد شما مردي رو مي کشيد که به عنوان پدر بزرگ شما محسوب مي شده .اما او در يک جهان موازي ديگري وجود…

میزان کیفیت مطلب
اولین حلقه سفر در زمان چه خواهد بود وقتی ماشین زمان اختراع شود

اولین حلقه سفر در زمان چه خواهد بود وقتی ماشین زمان اختراع شود

حتي اگر ما روزي تکنولوژي سفر به گذشته را داشته باشيم ماشين، تنها از زماني که اختراع شده ، کار مي کند .تا اولين حلقه زمان را خلق کند. وقتي شما يک ماشين زمان رو با جابجايي ريسمانهاي کيهاني ،در سال 3000 توليد مي کنيد يک حلقه زماني هم در سال 3000 .با چرخش زمان…

میزان کیفیت مطلب
ایا تغییر در گذشته خود زمان اینده را چگونه تحت تاثیر قرار خواهد داد

ایا تغییر در گذشته خود زمان اینده را چگونه تحت تاثیر قرار خواهد داد

در صورت امکان به گذشته برم و پدر بزرگم رو پيش از تولد پدرم بکُشم؟ و به اين شکل، تاريخ رو عوض کنم !تا ديگه وجود نداشته باشم طبيعت در اين باره چه خواهد کرد؟ تفسير قابل بحث موضوع ، اين خواهد بود که فضا-زمان، يک موضوع چهار بُعديست .و تغيير نمي کنه بنابراين اگر…

میزان کیفیت مطلب
فرض کنید ماشین زمان اختراع شد بعد از ان چه خواهد شد

فرض کنید ماشین زمان اختراع شد بعد از ان چه خواهد شد

فرض کنيم که ما يک روزي .به اين درک بهتر از زمان دست پيدا کنيم بعد از حل معماي جاذبه کوانتومي هم .يک ماشين زمان ساختيم بعد از اون چه اتفاقي مي افته؟ آيا مي تونيم گذشته رو عوض کنيم؟ جواب ما بي نظير،… گيج کننده …و يک کمي هم .غريب …خواهد بود. سعي ما…

میزان کیفیت مطلب
ایا نظریه که می گوید اتفاقات اینده رخ داد های گذشته را تغییر می دهد

ایا نظریه که می گوید اتفاقات اینده رخ داد های گذشته را تغییر می دهد

،اگر دستگاه “کريمر” عمل کند پيام را تنها ظرف ،يک ميليونيم ثانيه پيش از ارسال آن .ارسال خواهد کرد اما يک سيگنال خود نشان مي دهد که حتي اندکي در گذشته بودن .مي تواند درک ما را از زمان دگرگون کند “اين ثابت مي کند که “عليت معکوس يعني نظريه اي که مي گويد اتفاقات…

میزان کیفیت مطلب
ایا می توان از طریق لامکانی کوانتوم با گذشته خود ارتباط برقرار کرد

ایا می توان از طریق لامکانی کوانتوم با گذشته خود ارتباط برقرار کرد

برخي معتقدند که مي توان از لامکاني کوانتوم .در ارسال پيام به گذشته بهره جست “در “دانشگاه واشينگتن “فيزيکداني به نام “جان کريمر .اين ايده را به آزمايش مي گذارد همچون “ژيسن”، او نيز با چفت کردن فوتونها به هم ،يعني بستن فوتونها با لامکاني اين آزمايش را انجام ميدهد . فرق موضوع در آن…

میزان کیفیت مطلب
لا مکانی در فیزیک کوانتوم چه معنایی دارد

لا مکانی در فیزیک کوانتوم چه معنایی دارد

.لامکاني کوانتوم، از نظر علمي اثبات شده است امروزه ، بانکهاي سوييس “در حال بررسي امکان استفاده از “لامکاني در ساخت يک کليد ايمني غير قابل نفوذ در محاسبات کامپيوتري هستند. .پروفسور”نيکلاس ژيسن” راهبر اين مسير است ،فيزيکدان کوانتوم و متخصص فيبرهاي نوري پروفسور “ژيسن” توانسته است لا مکاني کوانتوم را با نشان دادن انطباق…

میزان کیفیت مطلب
ایا می توان پاسخی به سوال سفر در زمان داد

ایا می توان پاسخی به سوال سفر در زمان داد

در جستجوي پاسخ به معماي سفر فضايي شايد در غير مانوس ترين جاي ممکن .يعني در اعماق قلب اتم هستند اينطور به نظر مي رسه که سفر زمان در دنياي “اينشتاين” و فضا و زمان .تقريباً غير ممکن هست اما جهان ديگر و نوع ديگري از فيزيک هم وجود داره “که قوانين عقلاني “اينشتاين .هميشه…

میزان کیفیت مطلب
مشکلی که سر راه ساخت ماشین زمان هست چیست؟

مشکلی که سر راه ساخت ماشین زمان هست چیست؟

چندين مشکل عمده در همه سناريوهاي .ساخت ماشين زمان وجود داره به نظر مي رسه که طبيعت يک اهرم فشار داره که هميشه ممکن هست يک ماشين زمان ،در لحظه اي که شما سعي در فعال کردنش داريد خودش رو نابود کنه. جواب اينکه شما مي تونيد اون رو دور بزنيد يا نه بستگي شديدي…

میزان کیفیت مطلب