10
نوامبر
اما راه ديگري براي سفر به گذشته وجود دارد راهي که تا همين اواخر مضحک به نظر مي رسيد .اما هر روز به واقعيت نزديک تر مي شود ما توانستيم گذشته را بسازيم تکنولوژي بشر، رشدي انفجاري داشته است وقتي کامپيوترهاي ما ،به اندازه کافي قدرتمند بشوند قادر خواهند بود جهانهاي متعدد عظيمي را شبيه سازي کنند . .مثل دوران گذشته حيات زمين .اين يک...
10
نوامبر
[caption id="attachment_1294" align="alignnone" width="481"] ماشین زمان[/caption] اگر جهانهاي متوالي وجود داشته باشند ،که البته بر اساس مکانيک کوانتوم وجود هم دارند در اين صورت ، کاري که شما انجام ميدهيد ا.ين خواهد بود که برگرديد تا پدربزرگتون رو بکُشيد شما مردي رو مي کشيد که به عنوان پدر بزرگ شما محسوب مي شده .اما او در يک جهان موازي ديگري وجود داره ،در اين جهان...
10
نوامبر
[caption id="attachment_1301" align="alignnone" width="300"] سفر زمان[/caption] حتي اگر ما روزي تکنولوژي سفر به گذشته را داشته باشيم ماشين، تنها از زماني که اختراع شده ، کار مي کند .تا اولين حلقه زمان را خلق کند. وقتي شما يک ماشين زمان رو با جابجايي ريسمانهاي کيهاني ،در سال 3000 توليد مي کنيد يک حلقه زماني هم در سال 3000 .با چرخش زمان و فضا ايجاد مي...
10
نوامبر
[caption id="attachment_1318" align="alignnone" width="561"] در دوران جنگ جهانی اول و دوم هیچ کس حق پوشیدن لباسی به غیر از لباس جنگی در میدان ها ی جنگی نداشت از این گذشته وجود لباسی مدرن در دنیایی غیر مدرن کاملا غیر منطقی به نظر می آید مخصوصا در دوران جنگ جهانی عکس بالا نشان دهنده این موضوع است.[/caption] در صورت امکان به گذشته برم و پدر بزرگم...
9
نوامبر
فرض کنيم که ما يک روزي .به اين درک بهتر از زمان دست پيدا کنيم بعد از حل معماي جاذبه کوانتومي هم .يک ماشين زمان ساختيم بعد از اون چه اتفاقي مي افته؟ آيا مي تونيم گذشته رو عوض کنيم؟ جواب ما بي نظير،... گيج کننده ...و يک کمي هم .غريب ...خواهد بود. سعي ما اين هست که .سيگنالهايي رو به گذشته بفرستيم ،و اگر...
9
نوامبر
،اگر دستگاه "کريمر" عمل کند پيام را تنها ظرف ،يک ميليونيم ثانيه پيش از ارسال آن .ارسال خواهد کرد اما يک سيگنال خود نشان مي دهد که حتي اندکي در گذشته بودن .مي تواند درک ما را از زمان دگرگون کند "اين ثابت مي کند که "عليت معکوس يعني نظريه اي که مي گويد اتفاقات آينده رخدادهاي گذشته را .تحت تاثير قرار مي دهند، حقيقت...
9
نوامبر
[caption id="attachment_1294" align="alignnone" width="437"] ماشین زمان[/caption] برخي معتقدند که مي توان از لامکاني کوانتوم .در ارسال پيام به گذشته بهره جست "در "دانشگاه واشينگتن "فيزيکداني به نام "جان کريمر .اين ايده را به آزمايش مي گذارد همچون "ژيسن"، او نيز با چفت کردن فوتونها به هم ،يعني بستن فوتونها با لامکاني اين آزمايش را انجام ميدهد . فرق موضوع در آن است که کريمر" تلاش...
8
نوامبر
.لامکاني کوانتوم، از نظر علمي اثبات شده است امروزه ، بانکهاي سوييس "در حال بررسي امکان استفاده از "لامکاني در ساخت يک کليد ايمني غير قابل نفوذ در محاسبات کامپيوتري هستند. .پروفسور"نيکلاس ژيسن" راهبر اين مسير است ،فيزيکدان کوانتوم و متخصص فيبرهاي نوري پروفسور "ژيسن" توانسته است لا مکاني کوانتوم را با نشان دادن انطباق مطلق فوتونها،به آزمايش بگذارد .و ذرات نور را با فاصله...
8
نوامبر
در جستجوي پاسخ به معماي سفر فضايي شايد در غير مانوس ترين جاي ممکن .يعني در اعماق قلب اتم هستند اينطور به نظر مي رسه که سفر زمان در دنياي "اينشتاين" و فضا و زمان .تقريباً غير ممکن هست اما جهان ديگر و نوع ديگري از فيزيک هم وجود داره "که قوانين عقلاني "اينشتاين .هميشه در اونها عمل نميکنند ،دنياي درون اتم. جايي که قوانين...
8
نوامبر
[caption id="attachment_1301" align="alignnone" width="300"] سفر زمان[/caption] چندين مشکل عمده در همه سناريوهاي .ساخت ماشين زمان وجود داره به نظر مي رسه که طبيعت يک اهرم فشار داره که هميشه ممکن هست يک ماشين زمان ،در لحظه اي که شما سعي در فعال کردنش داريد خودش رو نابود کنه. جواب اينکه شما مي تونيد اون رو دور بزنيد يا نه بستگي شديدي به درک قوانين جاذبه...