دسته: بیگ بنگ

اين سواليست که دانشمندان و فيلسوفان و همه ما را بيش از 5000 سال است به خود مشغول داشته.

،اما در دهه 1920، يک کشف علمي “نور تازه اي را به فصل “آغاز زمان .و آنچه که ممکن است پيش از آن رخ داده باشد، تاباند

.”درود بر اين مرد بزرگ: “ادوين هابِل بر قله “کوه ويلسن” در کليفرنياي جنوبي هابل” سلاح تازه اي را رو به آسمان نشانه رفت”

.”تلسکوپ 101 اينچي پر عظمت “هوکر ،با نگاه از درون اين تلسکوپ بود که او به اولين مردي که قدر دان .وسعت جهان است، تبديل شد ،هابل” ديد که قطعات کوچک درخشنده آسماني” ،توده هاي گاز نبوده و در حقيقت .کهکشانهايي ديگرند.

انرژي پس زننده چیست؟

انرژي پس زننده چیست؟


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

انبساط عظيمي از يک انرژي پس زننده در کار بوده .از زماني بي آغاز و از مکاني لامکان اما “پائول استاينهارت” و “نيل توراک” نيز .چشم به نتايج ماهواره “پلانک” دوخته اند ،در “مدل دوره اي” آغاز جهان آنها ،رسيدن دو غشا به هم برخورد بسيار کم تراکم تري دارد و شانس وجود امواج کششي،…

چه اتفاقی می افتد زمانی که جهان منبسط می شود

چه اتفاقی می افتد زمانی که جهان منبسط می شود


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

ملکولها به هم فشرده و بعد از هم دور ميشوند .درحاليکه موج از من به شما در حرکت هست ،اما امواج کوچک کششي،ملکولهاي هوا نيستند، بلکه خود فضا هستند و مفهوم آن اين است که  مي توانند انبساط يابند يا پرتوي از نور را منتشر کنند .و در رنگهاي آن تغيير ايجاد کنند ،پس وقتي…

آيا بيگ بنگ به طور ناگهاني و بدون توضيح رخ داده است؟

آيا بيگ بنگ به طور ناگهاني و بدون توضيح رخ داده است؟


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

از جايي که زمان و مکان نبوده اند؟ يا ميتونيم پديد آمده باشيم از انقباض جهاني ديگر که قبل از ما وجود داشته است يا ما در يک تريليونم تريليونم عرض يک اتم به دور از جهان موازي ديگر زندگي ميکنيم و در هر تريليون سال اين جهانهاي موازي به يکديگر برخورد ميکنند . و…

نظریه جدید و فوق العاده راجب تئوري بیگ بنگ

نظریه جدید و فوق العاده راجب تئوري بیگ بنگ


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

به يک تئوري نهايي شگفت انگيز از “بيگ بنگ” دست يافتند و روزنه اي در آنچه پيش از آغاز .رخ داده بود ، ايجاد کردند ،هر قدر هم که مدلها با هم فرق داشته باشند اما دقيقاً همان تنوع را در .تشعشع زمينه اي توليد مي کنند تصوير WMAP نیز همين دو ايده را منعکس…

ما چقدر جهان دیگر داریم ؟

ما چقدر جهان دیگر داریم ؟


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

پس شما مي توانيد يک “بنگ” داشته باشيد ،که در پي دوره هاي عادي جهانهايي ديگر از راه مي رسه ،مثل همين که ما امروز در آن هستيم و در پي آن هم يک “بنگ” ديگر خواهد بود که در آينده خواهد آمد و آنهم “بنگ” ديگري را در پي خواهد داشت .و همينطور تا…

انرژي سياه چیست؟

انرژي سياه چیست؟


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

بنابراين شروع کرديم به فکر کردن به موضوعي ،که هنوز در تئوري مطرح نشده بود .و اون هم موضوع “انرژي سياه” بود ،”انرژي سياه” .يک کشف کاملاً غير منتظره اخير است نيرويي اسرار آميز .که موجب انبساط سريعتر جهان مي شود ،در حقيقت، انرژي سياه چنان موجب انبساط جهان مي شود که هيچ چيزي به…

توضیح بسیار جالب راجب بیگ بنگ

توضیح بسیار جالب راجب بیگ بنگ


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

.حالا ما يک توضيح براي “بيگ بنگ” داريم ،اين به صورت عادي همان “يگانگي کيهاني” محسوب ميشه نوعي تغيير در قوانين فيزيک “که در تئوري استاندارد “بيگ بنگ .ناچاريد به سادگي نديده اش بگيريد ،اما در اين تصوير .شما در واقع يک توضيح براي اون داريد .اين در حقيقت يک برخورد بين دو جهان غشايي…

نقش غشاها در بین جهان های چند بعدی چیست؟

نقش غشاها در بین جهان های چند بعدی چیست؟


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

،در حاليکه غشاها به هم نزديکتر مي شوند نيرو قوي تر و قوي تر مي شه و وقتي به هم برخورد مي کنند،انرژي جنبشي غشاها به اشعه داغي تبديل مي شه که هر دو جهان سه بُعدي رو پر مي کنه .و به نظر يک “بيگ بنگ” ميرسه وقتي غشاها دوباره از هم دور مي…

تئوري که دو جهان سه بُعدي که تا ابديت منبسط مي شدند چیست؟

تئوري که دو جهان سه بُعدي که تا ابديت منبسط مي شدند چیست؟


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

که تحت تاثير نيرويي .که آنها را به سوي هم مي راند قرار دارند. اين شيوه رياضيات قبلاً وجود نداشته تئوري تازه اي از هستي، شروع به جان گرفتن کرد. تصويري که ما در ذهن داشتيم دو جهان سه بُعدي بود که تا ابديت منبسط مي شدند اما با فاصله اي اندک از هم جدا…

بعد چهارم چیست؟

بعد چهارم چیست؟


Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/amoozes1/public_html/wp-content/themes/journalistic/functions.php on line 214

اما وقتي ما يک کمي از زاويه نزديکتر به اين جسم نگاه کنيم ،و از اينطرف اون رو ببينيم متوجه مي شويم که در واقع دو قطعه پارچه وجود داره .که با يک فاصله خيلي کمي از هم جدا هستند و شما مي تونيد اين فاصله رو .به عنوان بُعد چهارم فرض کنيد. برخورد اين…