دسته: بیگ بنگ

اين سواليست که دانشمندان و فيلسوفان و همه ما را بيش از 5000 سال است به خود مشغول داشته.

،اما در دهه 1920، يک کشف علمي “نور تازه اي را به فصل “آغاز زمان .و آنچه که ممکن است پيش از آن رخ داده باشد، تاباند

.”درود بر اين مرد بزرگ: “ادوين هابِل بر قله “کوه ويلسن” در کليفرنياي جنوبي هابل” سلاح تازه اي را رو به آسمان نشانه رفت”

.”تلسکوپ 101 اينچي پر عظمت “هوکر ،با نگاه از درون اين تلسکوپ بود که او به اولين مردي که قدر دان .وسعت جهان است، تبديل شد ،هابل” ديد که قطعات کوچک درخشنده آسماني” ،توده هاي گاز نبوده و در حقيقت .کهکشانهايي ديگرند.

انرژي پس زننده چیست؟

انرژي پس زننده چیست؟

انبساط عظيمي از يک انرژي پس زننده در کار بوده .از زماني بي آغاز و از مکاني لامکان اما “پائول استاينهارت” و “نيل توراک” نيز .چشم به نتايج ماهواره “پلانک” دوخته اند ،در “مدل دوره اي” آغاز جهان آنها ،رسيدن دو غشا به هم برخورد بسيار کم تراکم تري دارد و شانس وجود امواج کششي،…

میزان کیفیت مطلب
چه اتفاقی می افتد زمانی که جهان منبسط می شود

چه اتفاقی می افتد زمانی که جهان منبسط می شود

ملکولها به هم فشرده و بعد از هم دور ميشوند .درحاليکه موج از من به شما در حرکت هست ،اما امواج کوچک کششي،ملکولهاي هوا نيستند، بلکه خود فضا هستند و مفهوم آن اين است که  مي توانند انبساط يابند يا پرتوي از نور را منتشر کنند .و در رنگهاي آن تغيير ايجاد کنند ،پس وقتي…

میزان کیفیت مطلب
آيا بيگ بنگ به طور ناگهاني و بدون توضيح رخ داده است؟

آيا بيگ بنگ به طور ناگهاني و بدون توضيح رخ داده است؟

از جايي که زمان و مکان نبوده اند؟ يا ميتونيم پديد آمده باشيم از انقباض جهاني ديگر که قبل از ما وجود داشته است يا ما در يک تريليونم تريليونم عرض يک اتم به دور از جهان موازي ديگر زندگي ميکنيم و در هر تريليون سال اين جهانهاي موازي به يکديگر برخورد ميکنند . و…

میزان کیفیت مطلب
نظریه جدید و فوق العاده راجب تئوري بیگ بنگ

نظریه جدید و فوق العاده راجب تئوري بیگ بنگ

به يک تئوري نهايي شگفت انگيز از “بيگ بنگ” دست يافتند و روزنه اي در آنچه پيش از آغاز .رخ داده بود ، ايجاد کردند ،هر قدر هم که مدلها با هم فرق داشته باشند اما دقيقاً همان تنوع را در .تشعشع زمينه اي توليد مي کنند تصوير WMAP نیز همين دو ايده را منعکس…

میزان کیفیت مطلب
ما چقدر جهان دیگر داریم ؟

ما چقدر جهان دیگر داریم ؟

پس شما مي توانيد يک “بنگ” داشته باشيد ،که در پي دوره هاي عادي جهانهايي ديگر از راه مي رسه ،مثل همين که ما امروز در آن هستيم و در پي آن هم يک “بنگ” ديگر خواهد بود که در آينده خواهد آمد و آنهم “بنگ” ديگري را در پي خواهد داشت .و همينطور تا…

میزان کیفیت مطلب
انرژي سياه چیست؟

انرژي سياه چیست؟

بنابراين شروع کرديم به فکر کردن به موضوعي ،که هنوز در تئوري مطرح نشده بود .و اون هم موضوع “انرژي سياه” بود ،”انرژي سياه” .يک کشف کاملاً غير منتظره اخير است نيرويي اسرار آميز .که موجب انبساط سريعتر جهان مي شود ،در حقيقت، انرژي سياه چنان موجب انبساط جهان مي شود که هيچ چيزي به…

میزان کیفیت مطلب
توضیح بسیار جالب راجب بیگ بنگ

توضیح بسیار جالب راجب بیگ بنگ

.حالا ما يک توضيح براي “بيگ بنگ” داريم ،اين به صورت عادي همان “يگانگي کيهاني” محسوب ميشه نوعي تغيير در قوانين فيزيک “که در تئوري استاندارد “بيگ بنگ .ناچاريد به سادگي نديده اش بگيريد ،اما در اين تصوير .شما در واقع يک توضيح براي اون داريد .اين در حقيقت يک برخورد بين دو جهان غشايي…

میزان کیفیت مطلب
نقش غشاها در بین جهان های چند بعدی چیست؟

نقش غشاها در بین جهان های چند بعدی چیست؟

،در حاليکه غشاها به هم نزديکتر مي شوند نيرو قوي تر و قوي تر مي شه و وقتي به هم برخورد مي کنند،انرژي جنبشي غشاها به اشعه داغي تبديل مي شه که هر دو جهان سه بُعدي رو پر مي کنه .و به نظر يک “بيگ بنگ” ميرسه وقتي غشاها دوباره از هم دور مي…

میزان کیفیت مطلب
تئوري که دو جهان سه بُعدي که تا ابديت منبسط مي شدند چیست؟

تئوري که دو جهان سه بُعدي که تا ابديت منبسط مي شدند چیست؟

که تحت تاثير نيرويي .که آنها را به سوي هم مي راند قرار دارند. اين شيوه رياضيات قبلاً وجود نداشته تئوري تازه اي از هستي، شروع به جان گرفتن کرد. تصويري که ما در ذهن داشتيم دو جهان سه بُعدي بود که تا ابديت منبسط مي شدند اما با فاصله اي اندک از هم جدا…

میزان کیفیت مطلب
بعد چهارم چیست؟

بعد چهارم چیست؟

اما وقتي ما يک کمي از زاويه نزديکتر به اين جسم نگاه کنيم ،و از اينطرف اون رو ببينيم متوجه مي شويم که در واقع دو قطعه پارچه وجود داره .که با يک فاصله خيلي کمي از هم جدا هستند و شما مي تونيد اين فاصله رو .به عنوان بُعد چهارم فرض کنيد. برخورد اين…

میزان کیفیت مطلب