۲۴
ارد
دنیس اندرو نیلسن (23 نوامبر 1945 - 12 مه 2018) یک قاتل سریال اسکاتلندی بود که حداقل 15 مرد جوان را در یک سری قتل های بین سالهای 1978 و 1983 در لندن، انگلیس مرتکب شده است. محکوم به شش مورد قتل و دو مورد اقدام به قتل را انجام داده است.  در تاریخ 4 نوامبر 1983 به حبس ابد محکوم شد و توصیه کرد...