24
اکتبر

Kòz somnolans – Konnen kòz la epi trete li

Kisa ki lakòz somnolans? Anpil kòz somnolans ka akòz divès kalite bagay sa yo: vòl long, bagay sa yo ki deranje ritm lan nòmal nan dòmi yo lè yo fè, oswa aktivite tankou kondwi long. Pandan ke anpil nan nou neglije plen dòmi, gen kèk lòt pwoblèm ak dòmi. Sa yo gen ladan apne dòmi, sendwòm janm M’enerve, ak atak dòmi. Moun ki travay nan simityè a oswa ki gen travay mande pou orè vin prive dòmi. Sa a se akòz somnolans grav nan mitan lannwit ak enkapasite yo jwenn bon dòmi nan lajounen.

Kòz somnolans
Pifò granmoun bezwen 2 a 4 èdtan nan dòmi yon nwit paske yo te somnolans. Pandan ke kèk bezwen plis oswa mwens kantite lajan sa a pou kò yo nan rès byen. “Pwoblèm dòmi, mank dòmi ak pòv dòmi ka gen move konsekans,” di Schweiz. Se Mank dòmi apwopriye lye a pwoblèm sante yo nan pi gwo epòk nou an. Pwoblèm tankou tansyon wo, maladi kè, konjesyon serebral, dyabèt, ki twò gwo ak foli

Kòz dòmi Si je ou yo fèmen ase men ou santi ou anvi dòmi, ou ka gen pwoblèm pou dòmi. Maladi nan dòmi gen ladan enkapasite yon moun nan tonbe dòmi oswa kontinye dòmi oswa konpòtman dòmi etranj, tankou dòmi. Gen kèk lòt maladi dòmi ki momantane, tankou atak dòmi. Pandan atak dòmi, youn ap dòmi san kontwòl pandan tout jounen an. Lè pasyan yo vizite klinik dòmi Davila a, li premye vle konnen si pwoblèm lan se kantite oswa kalite dòmi li. “Premye kesyon doktè yo mande sou dòmi yo se si yo gen ase dòmi,” li te di. Yo rete nèt ap dòmi? Sa a se yon kesyon enpòtan. Paske nou kwè anpil moun gen pwoblèm sa a. Yo se pasyèlman oswa tanzantan epi pafwa gen pwoblèm lensomni kwonik. ” Davila sanble pou bon jan kalite si li reyalize ke pwoblèm lan se pa kliyan li, yo wè si li gen yon maladi dòmi.

Kòz dòmi Dapre jounal klinik klib jounalis yo; Gen anpil rezon ki ka fè ou santi ou fatige nan tout tan.

Etid yo fè montre ke moun ki dòmi plis pase 9 èdtan nan mitan lannwit yo gen plis risk pou maladi tankou dyabèt ak obezite pase lòt moun.

Kòz la nan dòmi twòp se yon bezwen natirèl, epi chak moun bezwen 6 èdtan nan dòmi itil pou chak jou. Estatistik yo montre ke 1.6% nan popilasyon nan mond lan soufri de dòmi maladi ak sa a ap ogmante.

4 rezon pou fatig ak somnolans:

Kòz Enfeksyon dòmi: Malgre ke enfeksyon gen anpil sentòm evidan, yo ka pafwa gaye nan kò ou san ou pa remarke oswa ke yo te dyagnostike pa yon doktè. Pou egzanp, nan yon maladi sistèm iminitè, enfeksyon an ka devlope nan fatig grav.

Kòz somnolè Alèji: Li enteresan pou konnen ke histamin ak lòt pwodui chimik kò a sekrete pou konbat alèji yo ipnoz. Lensomni lakòz lensomni.

Kòz twoub anviwònman anemi se fonksyon prensipal globil wouj yo se pou delivre oksijèn nan poumon yo pou lòt ògàn. Lè yon moun gen yon defisi globil wouj oswa yon malfonksyònman nan selil san yo, moun nan vin anemik ak nan menm tan an santi l tèlman fatige ke li oswa li pa kapab fè woutin chak jou yo.

Twoub komik: Nan fanm, rediksyon estwojèn nan pifò ka ka lakòz pèdi pwa ak fatig.

Gade videyo sa a pou plis enfòmasyon sou kòz somnolans lan.

برچسب‌ها:

Accessibility