28
سپتامبر

Triniaeth Pen cosi – Trin cosi pen mewn gwahanol ddulliau

Prysgwydd Olew Cnau Coco Cure Yn cosi Ychydig lwy de o olew cnau coco

1 Cynheswch ychydig o olew a’i roi ar groen y pen a’ch gwallt i gyd.

2 Tylino croen y pen am ychydig funudau fel bod yr olew wedi’i amsugno’n dda.

Mae ychwanegu ychydig ddiferion o olew fitamin E hefyd yn helpu i drin lleithder croen y pen, croen sych a difrodi.

Pa mor hir

Ddwywaith yr wythnos ar gyfer eich gwallt.

Triniaeth ar gyfer cosi pen

 1. Finegr Afal
 • 1 rhannu finegr seidr afal
 • 4 gwaith o ddŵr
  Cyfarwyddiadau

Cymysgwch finegr seidr afal â dŵr a’i roi ar gledr eich llaw i losgi’ch pen mewn ffordd wyrthiol.
Pa mor hir

Ddwywaith yr wythnos

Mae finegr afal yn glanhau’r croen ac yn gweithredu fel lleithydd. Mae asid malic, sydd ag eiddo gwrthfacterol a gwrthffyngol, yn cronni pob cell croen marw sy’n achosi graddio a chosi. Mae finegr afal yn addasu pH croen y pen.

Triniaeth ar gyfer cosi pen

 1. Berwi melys
  Elfennau
 • 2-3 llwy fwrdd soda
 • Dŵr
  Cyfarwyddiadau

1 Golchwch y toes gyda dŵr a’i ferwi.

2 Rhowch y past hwn ar ei ben a’i adael ymlaen am 10 i 15 munud. Yna golchwch ef.
Pa mor hir

Ailadroddwch ar ôl ychydig ddyddiau.

Pam ei fod yn ddefnyddiol?

Mae soda nid yn unig yn gwrthfacterol, ond hefyd yn asiant gwrthffyngol. Dinistrio germau niweidiol yng nghroen y pen a all achosi haint, cosi a cholli gwallt. Mae hefyd yn niwtraleiddio asidedd y croen ac yn tawelu’r croen.

Triniaeth ar gyfer cosi pen

 1. Olew olewydd
  Elfennau
  Olewydd Oren
  Cyfarwyddiadau

1 Cynheswch olew a’i roi ar groen a gwallt.

2 Gadewch iddo fod dros nos. Y bore wedyn, golchwch eich gwallt yn rheolaidd.
Pa mor hir

Ddwywaith yr wythnos.
Pam ei fod yn ddefnyddiol?

Mae dwy brif elfen mewn olew olewydd, ouocental ac oleuropine, sydd ag eiddo gwrthlidiol ac amddiffynnol. Mae’r sylweddau hyn yn dileu llid ar groen y pen ac yn lleihau cosi.

Triniaeth ar gyfer cosi pen

 1. Sudd lemon
  Elfennau
 • 2-3 diferyn o sudd lemwn ffres
 • Peli cotwm
  Mae cyfarwyddiadau ar gyfer y cartref hwn yn gwella pen cosi

1 Gan ddefnyddio pêl gotwm, rhowch sudd lemwn ar groen y pen cyfan.

2 Gadewch iddo sefyll am 5-10 munud ac yna rinsiwch.
Pa mor hir

Peidiwch ag ailadrodd mwy na dwywaith yr wythnos
Pam ei fod yn ddefnyddiol?

Mae sudd lemon yn wrthficrobaidd naturiol ar gyfer gwerth asidig a maethol. Mae’r meddyginiaethau llysieuol hyn hefyd yn cael effeithiau gwrthlidiol.
Rhybudd

Gall defnyddio llawer o sudd lemwn fywiogi lliw y gwallt.

Triniaeth ar gyfer cosi pen
Cnau cyll rhyfeddol
Elfennau

 • 1 cyfran o olew cnau cyll deniadol
 • 2 ddarn o ddŵr
  Mae cyfarwyddiadau ar gyfer y cartref hwn yn gwella pen cosi

1 Cymysgwch y cynhwysion cymysg a rhowch eich bys ar gledr eich llaw.

2 tylino am funud neu fwy. Gadewch iddo sefyll am 10 munud ac yna rinsiwch.
Pa mor hir

Bob tri i bedwar diwrnod

Gwyliwch y fideo hon i gael mwy o wybodaeth am driniaeth pruritus.

برچسب‌ها:, , , ,

Accessibility