28
جولای

ان چیست که در دشت سبز است در مغازه سیاه در خانه قرمز

ان چیست که در دشت سبز است در مغازه سیاه در خانه قرمز

برای دیدن پاسخ اینجا کلیک نمایید.

What’s in the green plain in the black shop in the red house

Click here to see the answer.

ان چیست که در دشت سبز است در مغازه سیاه در خانه قرمز

اموزش یک