20
جولای

گاهی به یک نگاهِ خطا هرچه کِشته ام

یا صاحب الزمان عج

وقتی گناه مقصد و مقصود میشود
راه رسیدنم به تو مسدود میشود
گاهی به یک نگاهِ خطا هرچه کِشته ام
آتش گرفته و همه اش دود میشود

علی علی بیگی

برچسب‌ها:

Accessibility