20
جولای

پشت در رفتی و زمین خوردی

شمع کاشانه ی علی زهرا
گل دردانه ی علی زهرا
عشق و جانانه ی علی زهرا
همه پشتوانه ی علی زهرا
ای تو پروانه ی علی زهرا
کلمینی که گشته ام تنها

ای یگانه شفیعه ی محشر
یاس خوشبوی خانه ی حیدر
طاهره، ای زکیه، ای کوثر
زور بازوی فاتح خیبر
خیز و از جا عزیزه ی داور
کمکم کن سلاله ی طاها

بنگر فاطمه چه دلگیرم
در میان یم محن گیرم
کوه دردی شکوه تقدیرم
بی تو زهرا ز زندگی سیرم
دلبرم در غم تو میمیرم
ای پناه علی نرو زهرا

دل غمینی و دل پریشانم
از برای تو دیده گریانم
تیره ای از چه؟ ماه تابانم
حرف رفتن نزن، نرنجانم
مادر مهربان طفلانم
بی تو گلزار من شود صحرا

جان حیدر بیا زجا برخیز
قسم ات میدهم بیا برخیز
ای علمدار مرتضی برخیز
روح و ریحان مجتبی برخیز
مادر شاه کربلا برخیز
رفع ماتم نما تو از دلها

قاتلم ماتم و غم است بانو
روی ماه تو درهم است بانو
خانه ام نامنظم است بانو
وای من قامتت خم است بانو
حال و روز تو مبهم است بانو
چه کنم؟من بگو گل گلها

چه کنم؟ کم شود کمی آهت
ناله و اشک گاه و بی گاهت
زچه؟ پوشانده ای رخ ماهت
که گرفته بگو؟سر راهت
کشته من را نگاه جانکاهت
انسیه ای ملیکه ی دنیا

جای من ضربه ها زکین خوردی
ضربه از تارکان دین خوردی
غم زپستی مشرکین خوردی
پشت در رفتی و زمین خوردی
تا که لطمه از آن لعین خوردی
پشت حیدر شکسته شد زهرا

رضا_آهی

برچسب‌ها:

Accessibility