20
جولای

در روز ولادت تو ای خواهر عشق

جایمدافعانحرم_خالی

لبیکیازینب

ای آنکه خودت محول الاحوالی
بر داشتن برادرت می بالی

در روز ولادت تو ای خواهر عشق
جای همه ی مدافعانت خالی

پوریا_باقری

برچسب‌ها:

Accessibility