20
جولای

به پای درد تو من رفته ام از این دنیا

شکسته شد کمرم فاطمه زجا برخیز
ترحمی بنما یار باوفا برخیز

بدون تو به زمین میخورد یل یلها
سلاله ی نبوی جان مرتضی برخیز

چراغ خانه ی من قوت دلم زهرا
گره ز کار علی وا کن و بیا برخیز

غریب گشتم و بشنو تو التماس مرا
بیا برای رضامندی خدا برخیز

غریق ترس عجیبی ببین شده حسنم
تسلیه دل لرزان مجتبی برخیز

ببین که گیسوی زینب به شانه محتاج ست

دلش تو خوش کن و ای نازنین ما برخیز

ببین فتاده حسین ات ز رنگ و رو زهرا
بیا به نور دو عین ات، گل ولا برخیز

دلم شکسته و زخمی و کوه دردم من
به اشک دیده ی این خسته، دلربا برخیز

به پای درد تو من رفته ام از این دنیا
ببخش بر تن بی جان من بقا برخیز

بیا زکیه دوباره تو مهربانی کن
پناه شیر خدا معنی صفا برخیز

رضا_آهی

برچسب‌ها:

Accessibility