20
جولای

بخدا می زدند مادر را

وای_مادرم ….

بی هوا می زدند مادر را
بخدا می زدند مادر را

خلفا نقشه می کشیدند و
شرکا می زدند مادر را…

جعفر_ابوالفتحی

برچسب‌ها:

Accessibility