20
جولای

ببین که میخِ درِ خانه کار دستم داد

فاطمه جان…

درِشکسته مرا آخرش شکستم داد

ببین که میخِ درِ خانه کار دستم داد

محمد حسن بیاتلو

برچسب‌ها:

Accessibility