20
جولای

اَبَر مرد گریان زینب کجایی؟

یاصاحبالزمان

ببار ابر باران زینب کجایی؟
اَبَر مرد گریان زینب کجایی؟
به جز تو کسی را ندارم خدایی
امید گدایان زینب کجایی؟

عماد_بهرامی

برچسب‌ها:

Accessibility