18
جولای

ماه رجب ، ماه عبادت شد

ماه رجب ، ماه عبادت شد
تا بنده اش را خوب دریابد
در مطلع این ماه ، خورشیدی…
بر این جهان تار ، می تابد

از آسمان ، جبریل میآید
تا دائما دور و برش باشد
بابای او از نسل ارباب و
بنت الحسن هم مادرش باشد

نامش “محمد” ، کنیه اش “باقر”
چشمان او دریایی از عصمت
من حتم دارم از قدوم اوست
ماه رجب شد ، “مایه رحمت”

“علم” از وجود او شده سیراب
آموزگار اهل “ایمان” شد
هرکس که شد بی بهره از نورش
بی بهره از آیات قرآن شد

شاگرد او صدها چو موسی و
عیسی زند زانو به درگاهش
عالم بهم میریزد از خشمش
“دوزخ” شود “جنت” ، ز یک آهش

او یادگار کربلا باشد
در قاب چشم خیس بابایش
بوی حسین فاطمه دارد
سوز و گداز این نفس هایش

پای پیاده میرود روزی
همراه طفلان ، کوفه را تا شام
هم “دست بسته” دید زینب را
هم سنگ و آتش دید ، هم دشنام

#پوریا_باقری

Accessibility