18
جولای

خسته ام از جمعه ها ، اين جمعه هاي انتظار

یاابن الحسن ع

خسته ام از جمعه ها ، اين جمعه هاي انتظار

جمعه ها را دوست دارم ، با حضورت اي بهار …

حامد فروغی