15
جولای

خلاصه ی فیلم عمر گل لاله

بذارين براتون تعريف كنم

چنار بچه مادر و عموشه ، لاله از اين قضيه خبردار ميشه

تو اين مدت هم يشيم ميره رو مخ چنار كه لاله دوست نداره و به خاطر پولت باهات ازدواج كرده ،

عموي چنار براي اينكه لاله به چنار چيزي نگه تو يه تصادف ساختگي لاله رو ميكشه .

مادر لاله هم با عموي چنار ازدواج ميكنه .

چنار افسرده ميشه از مرگ لاله يه شب كه تو حال خودش نبوده با يشيم ميخوابه

و يشيم از چنار حامله ميشه .

چنار هم كه همچنان ازيشيم بدش مياد براي اينكه از دستش راحت شه ميره با تپراك ازدواج ميكنه

يه ازدواج مصلحتي ولي عاشق تپراك ميشه

بعد يشيم خبردار ميشه كه عموي چنار در اصل پدرشه و ميره اينو به چنار ميگه

بعد هم كه قضيه حامله شدنشو ميگه .

بچه شو به دنيا مياره و يواشكي هي زيرآب تپراك و ميزنه و باز دوباره ميره رو مخ چنار كه تپراك بهت

خيانت كرده و با شوهر سابقش رابطه داره و اين حرفا ، چنار هم باور مي كنه .

تپراك هم بهش برميخوره و از چنار طلاق ميگيره .

كه بعدا متوجه ميشه كه از چنار حامله شده ولي چيزي به چنار نمي گه مي خواد

كه دوباره با چنار ازدواج كنه كه ميبينه چنار با يشيم ازدواج كرده و ميره با يكي ديگه ازدواج ميكنه .

بعد متوجه ميشن كه بچه يشيم و چنار هم سرطان داره و براي پيون مغز استخوان خون هيچ كس

تو خانواده به خون اين بچه نمي خوره .

يشيم هم كاه از حملگي تپراك خبر داره ميره التماسش كنه

كه وقتي تپراك بچه شو به دنيا آورد

اجازه پيوند مغز استخوان بده

كه تپراك به يشيم ميگه بره

پيش چنار و همه دروغايي رو كه درباره اش زده به چنار بگه تا اينم از خون بچه اش به بچه يشيم بده

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility