2
ژوئن

تعبیر خواب عنکبوت به طور کامل و جامع جدید اماده تعبیر خواب شما

تعبیر خواب عنکبوت می تواند معنا و مفهموی متفاوت داشته باشد بعضی از معبران دیدن عنکبوت در خواب را نشان از دشمنی ذعیف ولی اعصاب خورد کن می دانند که باعث ناراحتی شما خواهد شد و دیگر اینکه بعصی دیگر از معبرین نوشته اند که عنکبوت را اگر در خانه بببنید ناراحتی و دشمنی در خانه و خانواده تان به وجود می اید. و معبر دیگری گفته است تعبیر خواب عنکبوت می تواند نشان از مرد بافنده باشد.

تعبیر خواب عنکبوت

منوچهر مطيعي گفته است:

اگر در خواب عنکبوتی را دیدید که در خانه يا اتاق است يکي از اهالي خانه يا اعضاع خانواده در شما خشم و نفرت پیدید مي آورد. بيشتر حالت تنفر و اشمئاز به وجود می اید يا خشم و نارضائي.اگر عنکبوت را جائي غير از خانه تان ببینید دشمن ضعيف نااشنایی اين حالت را در شما به وجود مي آورد. عنکبوت دشمن نيست بد خواهي است که بيشتر از آزار رساندن و تنفر را به وجود می اورد.

تعبیر خواب عنکبوت

لوک اويتنهاو گفته است :

تعبیر عنکبوت
ديدن ان : يک تحول مثبت در امور زندگی شما به وجود می اید.
از بین بردن عنکبوت : پيروزي شدن

تعبیر خواب عنکبوت

آنلي بيتون گفته است:

1ـ ديدن عنكبوت ، نشانة آن است كه با تلاش و توانایی هایی که دارید در کارهیتان پیروز خواهید بود و به ثروت می رسید.
2ـ اگر خواب دیدید که عنکبوتی در حال تار تنیدن است نشان از ایمنی و شاد زندگی کردن شماست.
3ـ كشتن عنكبوت ، نشانة مشاجره با همسرتان است.
4ـ نیش زدن عنکبوت در خواب خوب نیست نشان ناراحتی و عذاب از طذف دشمنتان است.
5ـ اگر خواب ببينيد چندین عنكبوت از تارهاي خود آویزان شده اند ، نشانة آن است كه از موقعيتهاي بزرگ ، ثروت ، سلامتي و دوستاني مساعد بهرهمند خواهيد شد .

6ـ ديدن عنكبوتي بزرگ ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما رو خواهد كرد تا به سرعت ثروتي عالی  به دست اورید .
7ـ اگر خواب ببينيد عنكبوتي بزرگ و کوچکی به طرف شما مي آيند ، نشانة آن است كه تا مدتي پیروزی و سعادت با شما خواهد بود .
8ـ فرار کردن از عنکبوت بزرگ نشان از دست دادن ثروتتان است.
9ـ اگر خواب دیدید عنكبوتي خیلی بزرگ به سمت شما مي آيد و شما ان را کشدید ، نشانة آن است كه مقام مناسبي به دست مي آوريد . اما اگر بعد از از بین بردن عنكبوت متوجه شدید ديگر بار زنده شد وبه سمت شما امد ، علامت آن است كه وضع متزلزل مادي برایتان به وجود می اید ، شما را متاسفانه تحت فشار قرار خواهد داد .

برای اطلاعات بیشتر در مورد عنکبوت به این لینک مراجعه کنید.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *