1
ژوئن

دانلود اهنگ چه کردی از امین بابایی

با قلب من چه کار کردی؟

ببینید که عشق دیوانه چه بود

دانلود اهنگ ار این لینک

من در ابریشم راحت بودم
با مجوز من چه کار کردید؟
چه کار کردی
فنجان چشمانم را نمی پوشم
خرما چه چیزی را در میخانه من انجام دادی؟
چه کار کردی
من مجبور نیستم شمارش کنم
با ناراحتی من چه کار کردی؟
چه کار کردی

♫♫♫♫♫♫

دانلود آهنگ اردنی توسط امین بانی

♫♫♫♫♫♫

من خسته و خسته هستم
با خانه من چه کار کردی؟
چه کار کردی
دنیای من از گریه مرطوب است
با سقف من چه کار کردی؟
چه کار کردی
با قلب من چه کار کردی؟
ببینید که عشق دیوانه چه بود

دانلود اهنگ ار این لینک

برچسب‌ها:,

Accessibility