20
مه

تعبیر خواب گم شدن بچه

تعبیر خواب گم شدن بچه می تواند تعبیر منفی برای بیننده خواب باشد زیرا معبران نوشته اند گم کردن بچه در خواب نشان از سقوط اخلاقی دارد .

از دیدگاه ادوارد: بطور کلی گم شدن و سپس پیدا شدن در خواب در اینجا فرقی ندارد که شی باشد و یا انسان بدلیل از دست رفتن ارزش های خوب اخلاقی و پیدا شدن صفات و یا رفتار های زشت و ناپسند است

هرگاه کسی در رویای خود ببینید که چیزی را (در اینجا منظور انسان) گم میکند و بخاطرش غمگین است دلیل بر اینکه با فردی جلب و ناشایسته دوستی میکند و اورا گمراه میسازد و اگر خواب ببینید همان چیز را دوباره پیدا میکند دلیل بر اینکه متوجه اشتباه خود شده و قصد توبه دارد و یا اینکه از انجام ان عمل نادم است

 

برچسب‌ها:, , , , , ,

Accessibility