20
مه

تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل

با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. تعبیر خواب زن گرفتن مجدد می تواند معنای خوب و مثبتی داشته باشد اگر همسرتان خواب دیده که زن مجددی اختیار کرده جای نگرانی نیست و به گفته معبرین فراوانی ثروت و مال را به همسرتان نوید می دهد. برای یافتن پاسخی جدی تر ببه تعبیر خواب خود ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

ابن سیرین را درباره زن دوم گرفتن که در این باره میگویند اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر ان فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت امدن موجی از اسایش و ارامش به منزل و در نهایت صورت کلی خواب خوب و پربرکت میباشد که سایر معبرین نیز راجب زن دوم در خواب نیز همین نظر را دارند البته با اختلافاتی که در همین مطلب به ان خواهیم پرداخت گفته اند شخصی شخصی پریشان و مضطرب به نزد امام صادق (ع) رسیدند حضرت پرسیدند که تو را چه شده است چرا اینقدر ناراحت و سراسیمه هستی پاسخ دادند سحرگاه خواب دیدم که زن دوم گرفته ام و همسرم پس از فهمیدن این موضوع بشدت ناراضی بودند و من را نفرین میکردند حضرت پاسخ دادند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت میباشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد با این حال دیدن خواب زن دوم مصداق و معنای خوبی دارد فرقی نمیکند که شما در خواب دیده باشید که پدر زن دوم گرفته و یا اینکه زنی خواب بینید که همسرش زن دوم گرفته باشد

برچسب‌ها:,

Accessibility